De omkring 2000 amerikanska soldater som befinner sig i Syrien har fått order om att lämna landet och kriget i Syrien. ”Vi har vunnit kriget mot ISIS”, dessa är orden som yttrades från president Trump i samband med tillkännagivandet av USA:s kommande avlägsnande från Syrien.

Turerna har varit många och Trump har vid upprepade tillfällen hävdat att USA ska dra sig ur från Syrien och kriget där, men nu är det på riktigt. Det menar de allra flesta experter. Vilka konsekvenser som detta kan få är svåra att förutse, men att det kan sluta på både gott och ont för alla inblandande det står nog klart.

Det var förra veckan som president Trump kom med beskedet och någon specifik tidsplan har inte satts kring hur och när dessa soldater kommer att återvända. Sarah Huckabee Sanders, Vita husets sekreterare, har dock påpekat att man startat kampanjen med återvändandet av dessa soldater och tjänstemän från försvarsdepartementet har dessutom hävdat att utträdet ur Syrien bör vara klart inom 30 dagar.

Beslutet har mött kritik, inte enbart från omkringliggande länder och aktörer inom och omkring Syrien, utan även från eget håll i USA:s republik.

Kurderna som under så lång tid fått stöd både i militärträning, vapenutrustning samt sist men inte minst mentalt stöd av att ha amerikanerna bakom sig blir nu oroliga över vad som skall komma att hända. Turkiet å sin sida förbereder sig nu för att kunna gå in i landet och ”rensa gränserna” mot sitt eget land. Ett försvar som är nödvändigt enligt Erdogan och som minst sagt kommer att dra tillbaka och komprimera de områden som kurderna nu styr över. Iran och Ryssland gläds säkerligen över beslutet, medan Israel stirrar med oroliga ögon på den karta som nu kan komma att målas om och påverka dem själva och de planer de haft i bruk.

Slutligen finns även assyriernas påverkan och fråga i detta hela. Assyrierna är allt som oftast förbisedda och man tar inte med dem i sina beräkningar och beslut. Att kurdernas styrka minskar kan leda till att förtrycket mot gruppen minskar likaså. Dock kan det nu leda till oroliga tider med strider mellan turkiska och kurdiska soldater, där assyrierna som så många gånger förr kan riskera att hamna mittemellan. Dessutom finns fler aktörer som är intresserade av att utöka sina territorier och det är nog svårt för vem som helst, expert som icke expert, att förutse hur kartan kan ritas om och vem som påverkas samt i vilken utsträckning.