Den turkiska staten återlämnade äganderätten till en del av det assyriska klostrets marker på tisdagen. Händelsen välkomnas av stiftelsen som äger klostret.

Turkiet har officiellt återlämnat äganderätten till delar av det anrika klostrets markområde tillbaka till S:t Gabrielklostrets stiftelse. Äganderätten undertecknades av stiftelsens företrädare under tisdagen. Det handlar om 244 hektar som nu återgår till den rättmätiga ägaren.

Återlämningen av marken innebär ett delvis slut på en process som har pågått sedan flera år och uppmärksammats internationellt. Det var i slutet på 2013 som premiärministern Erdogan lovade offentligt att klostret skulle återfå sina ägor i samband med ett reformpaket som presenterades.

Marken som nu återlämnats är mark med byggrätt men största delen av klostrets mark förblir under statlig konfiskation då den är betecknad som skogsmark. Hur processen kommer att se ut för att få tillbaka även den marken är oklart i nuläget.

Assyriska Riksförbundet har under åren varit pådrivande i protesterna mot konfiskationen. Företrädare från Riksförbundet har varit närvarande under i stort sett samtliga rättegångar i Turkiet. Den svensk-assyriske riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo har också arbetat för att frågan uppmärksammas politiskt.

Företrädare för turkiska staten försökte länge övertyga assyriska organisationer, däribland Assyriska riksförbundet i Sverige att hyra klostrets mark för en symbolisk summa under 40 år. Den turkiska staten försökte även använda processen mot klostret som ett påtryckningsmedel för att förmå assyriska organisationer att upphöra med aktiviteter som uppmärksammar folkmordet på assyrierna.

– Vad allt detta visar är att världen har förändrats och även de mest motsträviga krafterna i Turkiet är tvungna att ta hänsyn till internationell opinion och instanser som European Court of Human Rights. Turkiet har ingen utväg förutom att ge assyrierna deras rättigheter och göra upp med sin mörka historia, kommenterar Riksförbundets ordförande Afram Yakoub.

S:t Gabrielklostret är bland de äldsta klostren i världen och dateras till år 397.