Selcuk Gültasli arbetar som journalist för Turkiets näst största dagstidning Zaman. Hujådå fick en kort pratstund med honom i samband med EU-parlamentets överläggningar om Turkiets EU-medlemskap. Våra frågor till honom handlade självklart mycket om assyriernas situation.

Hur är den turkiska opinionen idag till EU-medlemskap?
– Opinionen i Turkiet var väldigt positiv men de senaste månaderna har det gått ner kraftigt om man tittar på opinionsmätningarna. Jag tror att det beror på EU:s hållning i Cypernfrågan och att EU blir mer och mer fördomsfullt mot Turkiet.

Är det endast den turkiska högern som har tappat smaken för EU?
– Jag tror det gäller alla grupper, höger, vänster, konservativa muslimer osv. Alla turkar håller på att tappa aptiten för medlemsansökan.

Hur stor roll spelar frågan om folkmorden på armenier, assyrier och greker i detta?
– Jag tror att hela debatten om folkmord här i Europa är en fars, en komedi, och EU har låst in sig i en svår och löjlig position tack vare denna debatt. De flesta människorna skrattar åt det. Varför diskuterar vi om det som hände 1915 var ett folkmord eller inte? De flesta turkar tror inte att det var ett folkmord, och att inkludera text om att även assyrierna och Pontos grekerna har blivit mördade gör turkarna och Turkiet till hela jordens folkmördare, det får oss att framstå som ett folk som har mördat alla folk som vi har träffat på. Jag tycker att det hela är väldigt löjligt och att det har skadat EU-parlamentets rykte mycket i Turkiet.

Men tycker du inte att det kan vara bra för Turkiet att göra upp med sin historia?
– Naturligtvis är det bra för Turkiet att göra upp med sin historia men det gäller väl inte bara Turkiet. Det är också bra för Belgien att göra upp med sin historia i Kongo, Frankrike i Algeriet, Italien i Lybien och Storbritannien i Indien. Det är så mycket dubbelmoral att bara be Turkiet att göra upp med sin historia. Naturligtvis begick turkarna fel i historien, men det borde vara en rättvis debatt. När belgarna slipper undan debatten om vad de gjorde i Kongo och samtidigt ber Turkiet att göra upp med sin historia så är det dubbelmoral.

Finns det idag en debatt i Turkiet om historien och om vad som hände, diskuterar man ämnet?
– Förra året hölls en konferens i Turkiet som behandlade den armeniska frågan och det visar att turkarna inte är rädda för att diskutera sin historia. EU borde uppmuntra till mer debatt istället för att blockera ämnet genom att diktera för Turkiet att erkänna. Utan att varken diskutera eller debattera har EU utsett turkarna till de mest folkmordsbenägna människorna, EU borde uppmuntra till debatt istället.

Vad säger du om att assyrierna har lidit och fortsätter att lida till följd av kurdernas aktiviteter och förtryck i sydöstra Turkiet?
– Jag är själv från Mardin i sydöstra delen av landet och mina föräldrar har många assyriska vänner så jag känner till det här bra. Det stämmer att det finns problem med kurderna där. Det här är en bra fråga att ställa till EU-parlamentet som, med all rätt, försvarar kurdernas rätt. Men de borde också vara kritiska mot vad kurderna gör mot assyrierna. Titta bara på massakrerna under 1915, dom flesta utfördes ju av kurder.