Assyriska Riksförbundet träffade under onsdagen den turkiske EU-ministern Egemen Bagis under hans besök i Sverige. Mötet kom till efter en begäran från den turkiska sidan och kretsade kring assyriernas frågor i Turkiet.

Assyriska Riksförbundet för en aktiv verksamhet för frågor rörande Assyrien genom sitt permanenta forum för Assyrienfrågor. En av motparterna är den turkiska regeringen. Det är mot denna bakgrund den turkiske EU-ministern Egemen Bagis, som är Turkiets huvudförhandlare gentemot EU, ville sitta med den assyriska ledningen i Sverige.

Det två timmar långa lunchmötet kretsade kring aktuella assyriska frågor i Turkiet som förblivit olösta. En av de mest aktuella frågorna som diskuterades var det anrika S:t Gabrielklostrets framtid. 

– Det är inte lätt att tolka turkarnas närmande. De lyssnar artigt men historien visar att väldigt lite implementeras i verkligheten, säger Riksförbundets ordförande Afram Yakoub som ledde den assyriska delegationen med Hobil Rhawi och Yilmaz Kerimo.

En sammanfattning av assyriernas krav överlämnades til ministern av Förbundsordföranden.