En turkisk mänskorättsorganisation kräver att större hänsyn tas till assyriska och yezidiska intressen i lagfartsärenden i Turabdin, rapporterar journalisten Augin Kurt Haninke.

En delegation från turkiska människorättsföreningen IHD har nyligen undersökt konfiskeringen av assyrisk och yezidisk mark i Turabdin. I sin rapport kräver IHD att lagfartsförfarandet ska göras om och att assyrier och yezidier måste inkluderas i arbetet för att landegendomarna ska registreras på sina rättmätiga ägare, enligt den armeniska tidningen Agos.

I december 2014 uppmärksammade jag Turkiets konfiskering av assyrisk mark i Turabdin och det dubbelspel som den turkiska regeringen bedriver gentemot assyrierna. Nu har en delegation från den turkiska människorättsföreningen, Insan Haklar Derneği (IHD), besökt Turabdin för att undersöka saken. Gruppen har tillsammans med biskopen i Turabdin Samuel Aktaş träffat borgmästaren i Midyat Oğuzhan Bingöl som skyller ifrån sig. Borgmästaren förnekar att assyrier eller yezidier som skulle ha bett om hjälp har mött några svårigheter när de försökt få tillbaka sin konfiskerade mark.

Men IHD:s tre representanter som den 14 april inledde sin undersökning konstaterar i en rapport att assyrier och yezidier som återvänder från utlandet möter stora hinder att återfå sina lantegendomar som har skrivits på staten. Rapporten pekar på ett systematiskt samarbete mellan myndigheter och lokalbefolkningen. Den konfiskerade egendomen läggs ut till försäljning där kurdiska klanledare och byvakter bjuder ett högre pris än de rättmätiga ägarna. Man påtalar också att de assyrier och yezidier som hade tänkt bosätta sig permanent i Turabdin har återvänt till EU-länderna på grund av alla svårigheter de möter när de vill få tillbaka sin egendom.

IHD:s rapport föreslår följande åtgärder för att få bukt med problemet:

* Lantmäteriet måste göra om lagfartsförfarandet när det gäller assyrisk och yezidisk egendom.

* Assyriska och yezidiska familjer måste inkluderas i gruppen av tjänstemän som på nytt ska mäta landegendomarna.

* Assyriska och yezidiska familjer måste få sina lantegendomar registrerade på sig själva – oavsett om de har utvandrat eller återvänt.

 

Augin Kurt Haninke 
Journalist