Påtryckning från Turkiska kvinnoförbundet ledde till att information om det assyriska folkmordet stoppades från en utställning i Malmö om kvinnor och krig.

Förra hösten planerade och förberedde Assyriska kvinnoförbundet (AKF) tre olika event som handlade om kvinnor i krig. Eventen arrangerades av kvinnokommittén inom SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige) i samarbete med åtta medlemsorganisationer, däribland AKF. Temat var ”Kriget och de bortglömda kvinnorna”. Det första eventet ägde rum i ABF-huset i Stockholm den 15 november.

– Det var ett mycket lyckat event och vårt program uppskattades, berättar Nursel Awrohum, ordförande får AKF. Vi hade en utställning med tavlor av Samira Elia och sex affischer med information om det assyriska folkmordet, Seyfo. Anna Melle föreläste utifrån sin bok om fyra kvinnors öde under folkmordet.

I februari ordnades nästa event på samma tema, denna gång i Göteborg. Samma affischer visades och Seidi Garis föreläste om folkmordet. Hon berättade bland annat om vad som hade hänt hennes farmor.

– Inför eventet i Stockholm hade Turkiska kvinnoförbundet inte alls deltagit. Men till Göteborg kom några representanter för dem. De såg då vad vår utställning och föreläsning handlade om.

Ett tredje liknande event på samma tema var planerat att hållas i mars i Malmö. Några veckor innan det kallade ordförande för SIOS:s kvinnokommitté representanter för AKF till ett samtal.

– Vi fick då höra att Turkiska kvinnoförbundet ville att vi skulle ändra temat på vår utställning, berättar Nursel Awrohum. Vi svarade att det gör vi inte. Det hela ledde till att turkarna meddelade att om eventet i Malmö förverkligas som planerat kommer inte bara Turkiska kvinnoförbundet att lämna SIOS:s kvinnokommitté, utan Turkiska riksförbundet kommer att lämna SIOS.

Inför denna utpressning beslöt kvinnokommittén att det inte blir någon folkmordsutställning i Malmö.

– Motivet var att ”det här är politik och vi är en opolitisk organisation”. Det är naturligtvis struntprat. SIOS är en politisk organisation; kvinnofrågor och integration är i högsta grad politik. Det hela handlar om att man gav efter för turkisk utpressning.

Affischerna berättar sakligt och baserat på forskning om vad som hände assyrierna under folkmordet. Ingenstans hetsas mot någon folkgrupp, vilket däremot vice ordförande för Turkiska riksförbundet nyligen gjorde på Sergels torg.