Många assyrier har haft svårigheter att uträtta konsulära ärenden på turkiska ambassaden i Stockholm. Efter kontakter med ARS lovar nu ambassaden smidigare processer.

En del assyrier i Sverige har upplevt svårigheter med konsulära ärenden i kontakterna med turkiska ambassaden i Stockholm.  

För att komma till rätta med dessa missförhållanden har Riksförbundets Assyriengrupp fört samtal med turkiska ambassaden.

– Vi har haft konstruktiva samtal med ambassaden och vi tror att problemen ska vara lösta. Vi fortsätter att bevaka frågan och assyrier som är missnöjda med ambassadens bemötande får gärna kontakta oss på Assyriska Riksförbundet, meddelar Hobil Rhawi som företrätt ARS i frågan.