I Turkiet pågår just nu en insamling av namnunderskrifter där de untertecknande ber armenier om ursäkt för folkmordet 1915. Det är turkiska intellektuella som tagit initiativet som hittills samlat 13000 underskrifter.

Det senaste dagarna har flera intellektuella i Turkiet inlett ett upprop där man ber armenierna om ursäkt för det som drabbade dem under första världskriget.

Petitionen lyder enligt följande: ”Jag delar mina armeniska bröders och systrars känslor och smärta, och jag ber dem om ursäkt”.

Även om inte det juridiska epitetet folkmord används eller något krav ställs för en officiell turkiskt ursäkt, ställer sig Armeniska riksförbundet i Sverige positivt tilluppropet som i skrivandets stund samlat över 13 000 namnunderskrifter.

Armeniska rilsförbundet applåderar de demokratiska krafter som finns i Turkiet och bland turkar och hoppas att fler vågar ifrågasätta den statliga historierevision som präglat synen hos fyra till fem generationer turkar sedan republikens uppkomst.

– Detta är början på en lång försoningsprocess. Vi har stor förhoppning om att detta initiativ på sikt kommer att  bidra till ett öppnare och friare turkiskt samhälle som i sin tur resulterar i ett officiellt turkiskt erkännande av 1915 års folkmord, säger Vahagn Avedian, ordförande för Armeniska riksförbundet i Sverige i ett pressmeddelande.

Frågan är när de turkiska intellektuella även ska inkludera andra kristna folkgrupper, som assyrier och greker, som drabbades av samma folkmord.