Turkiet fortsätter att konfiskera assyriernas marker i Turabdin. Landet verkar inte sätta stor vikt på att detta kan påverka deras förhandlingar om ett EU-medlemskap. Judarnas öde under nazityskland, när de bestals sina jordegendomar, upprepas idag genom Turkiets övergrepp på assyrierna.

I början av 2000-talet började assyrier/syrianer ansöka om lagfart på deras rättmätiga mark i Turabdin. Många assyrier/syrianer har varit i byarna och försökt få sina egendomar registrerade hos det turkiska lantmäteriet. Detta arbete som, av turkiska myndigheter framställdes som möjligheten att säkra sina egendomar skulle visa sig vara egentligen en stor fälla.

I dag har stora markområden som hör till assyrier/syrianer i Turabdin registrerats (konfiskerats) på statens skogsmyndighet, s k Hazine. Lantmäteriet som har till uppgift att sköta registreringen helt gratis har ändå tagit hundratusentals kronor för att utföra arbetet. Dessutom har en ansenlig del av byns mark registrerats på staten. Anledningen sägs vara att marken inte har odlats och därför klassas den som skogsmark. Enligt turkisk lag tillfaller all skogsmark staten.

I dagarna har stora markområden tillhörande Enhils bybor annonserats till försäljning. Det paradoxala är att mark som klassats som skogsmark och därmed inte fick ägas av privatpersoner plötsligt är till försäljning till just privatpersoner. Det är en obehaglig överraskning som även andra byar i Turabdin kommer att drabbas av. Enhil blev den första byn i Turabdin som har registrerat sina egendomar hos lantmäteriet. Därför är Enhil det första offret för de turkiska myndigheternas ”lagliga” konfiskering av mark som vårt folk ägt i tusentals år.

Händelserna är identiska med åren efter Seyfo (folkmord), då man genom massmord eller deportationer hade gjort sig av med kristna och sedan anklagat dessa för att inte ha brukat och odlat sina mark. Med stöd av den statliga rätten konfiskerade man marken och sålde vidare till muslimer. Assyrier/syrianer som har flyt från Turabdin p g a krigstillståndet som rådde i området tvingas nu avstå stora markområden sedan de inte har haft möjlighet att odla och bruka sin mark under sin frånvaro.

Turkiet befinner sig i förhandlingar med EU om ett eventuellt medlemskap. Detta har dock inte fått den turkiska staten från att avstå från att förtrycka assyrier/syrianer och konfiskera deras egendomar. Konfiskering av medborgarnas egendomar i lagens namn strider mot EU:s principer om äganderätt och skydd för privat egendom. I likhet med Nazityskland under andra världskriget är Turkiet idag på sätt och vis en rättsstat; där lagar och regler antas av de folkvalda. Dock är lagarna av den värsta sortens. I likhet med de nazistiska raslagarna vars syfte var att stjäla den judiska befolkningen på dess egendom är dom turkiska inte på något sätt annorlunda idag 2006.

Dessa lagar syftar och vilar på den rasistiska idén om att turkar har rätt till allt i Turkiet! Likt en simpel tjuv konfiskerar den turkiska staten vår mark på ett tjuvaktigt sätt!© 2006, EasternStar New Agency