Turkiska generalkonsuln i Australien har motsatt sig förslaget om att uppföra ett Seyfo-monument i Sydney. Orsakerna är de vanlig från turkiskt håll när det gäller folkmordsfrågan. Beslut om monumentet kommer att tas 15 december.

Förslaget om att uppföra ett Seyfo-monumentet i Sydney kom från parlamentsledamoten Ninos Khoshaba. På det här sättet skulle parlamentet hedra de assyriska offren för folkmorden i både osmanska riket 1915 och i irakiska byn Simele, 1933. Protester från turkiskt håll kan stoppa hela projektet.

Det är turkiska generalkonsuln i Australien, Renan Sekeroglu, som har motsatt sig uppförandet av monumentet. Orsaken är den vanliga från turkiskt håll; att förneka folkmordet och påstå att det var krig och att det fans förluster på båda sidor.

– Jag är rädd att om sådana förslag går igenom kommer det att skapa en fientlig stämning och riskera att förstöra de historiskt vänskapliga relationer mellan Turkiet och Australien, sade Sekeroglu till SBS Radio.

Sekeroglu kommer att lämna en officiell turkisk invändning mot förslaget. En talesman för rådet i Fairfield, som kommer att besluta i frågan, har sagt att man kommer att ta hänsyn till alla parter innan beslutet fattas 15 december.