EU-parlament, EU-kommissionen och, nu sist, Europadomstolen för mänskliga rättigheter har kritiserat den turkiska staten för att den egendom som tillhörde ickemuslimska stiftelser och som har konfiskerats, inte har återbördats till sina rätta ägare. Hur kan de svenska socialdemokraterna vara tysta mot det turkiska socialdemokratiska partiet CHP om deras islamistiska och rasistiska politik?

Den egendom det gäller har tillhört romerska greker, armenier, judar och assyrier-kaldéer-syrianer och har konfiskerats sedan 1974. Dessutom är, sedan 1971, den grekisk-ortodoxa skolan Halki stängd.

Allt detta strider mot Lausanne-fördraget från 1923, i vilket garanteras lika rättigheter för icke-muslimer och muslimer. Den som nu motsätter sig att icke-muslimer får upprättelse och likabehandling är det islamistiska och rasistiska CHP:

-De motsätter sig återlämnande av konfiskerad egendom

-De motsätter sig att icke-muslimer ska få ha egna skolor

-De vill att icke-muslimer i Turkiet ska behandlas bilateralt som muslimer behandlas i Grekland.

De vill alltså att, om muslimer behandlas illa i Grekland, skall Turkiet på motsvarande sätt behandla greker, armenier, judar och assyrier-kaldéer-syrianer i Turkiet.

Dessutom motsätter sig CHP en ändring i strafflagens paragraf 301, som har använts flitigt för att åtala intellektuella för sina yttranden. Bland andra den kände författaren Orhan Pamuk och journalisten Hrant Dink har åtalats enligt denna paragraf. Dink är dömd till fängesestraff.

Då måste var och en fråga sig:

– Är detta socialdemokrati?

– Kan man ha och torgföra dessa åsikter i socialist-internationalen?

– Hur kan den svenska socialdemokratin skaka hand med dessa islamistiska extremister och rasister?