Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoglu.

  

Den turkiske utrikesminsitern Ahmet Davutoğlu har i dagarna besökt Mardin i sydöstra Turkiet. Besöket är en del i Turkiets försök att förankra sin politik i olika delar av landet.

De första assyrierna bosatte sig i Mardinprovinsen redan på 200-talet e.Kr. Mardinområdet har idag blott kvar en spillra av den assyriska befolkning som en gång levde i området. Många är de assyrier som lämnat området i och med folkmordet 1914 och oroligheter under 1900-talet.

Åtföljd av sin familj så hade utrikesminister Davutoğlu flera bokade stopp vid sitt besök som gav fototillfällen för de journalister som fanns med på resan. Via bland annat ett besök på den islamiska skolan Kasımiye Madrasah så landade besöket i det anrika Saffransklostret, Deyrulzafaran som tidigare var säte för det syrisk-ortodoxa patriarkatet.

Sällskapet togs emot av Mor Fliliksinos Saliba Özmen, biskop över Mardin, som berättade om klostrets 1 500 år gamla historia. Utrikesminister Davutoğlu träffade också andra företrädare för den assyriska folkgruppen i området.

Besöket, som kanske framförallt var ett arrangemang av den turkiska staten för att visa samförstånd med olika grupper i landet, ska enligt uppgifter ha resulterat i ett löfte från den turkiske utrikesministern att ta itu med den assyriska gruppens svårigheter i området.