Under söndagen den 14 november samlades flera tusen människor i centrala Stockholm för att stoppa avvisningar av kristna till Irak, lyfta frågan om den kristna gruppens skyddsbehov inom hemlandets ramar och visa solidaritet med offren efter massakern i Sayidat al-Nejat-kyrkan i Bagdad.

Terrorattentatet den 31 oktober som slutade med ett blodbad inne i en kyrka i Bagdad har rört upp mycket känslor bland assyrier runt om i världen. Demonstrationer har genomförts i en rad världsstäder för att uppmärksamma frågan om situationen för den kristna assyriska ursprungsbefolkningen i Irak.

I Sverige har manifestationer genomförts i bland annat Eskilstuna, Jönköping, Göteborg, Örebro och även i Stockholm. Assyriska riksförbundet i Sverige gick tillsammans med en rad organisationer, såväl kyrkliga som profana, ihop för att visa att mellanösterns kristna inte tänker stå stilla och tigande se på medan Irak rensas på sin kristna urbefolkning genom terror.

Vid 13-tiden på söndagseftermiddagen samlades tusentals assyrier från olika organisationer tillhörande folkgruppen på Mynttorget i centrala Stockholm mellan det kungliga slottet och riksdagshuset. Uppskattningsvis 6 000 personer deltog i det demonstrationståg som sen avgick mot Kungsträdgården. Frustrationen över hur kristna behandlas i Irak var påtaglig bland alla de som trotsat den annalkandevinterkylan och parollen ”Sluta döda kristna i Irak” hördes åtskilliga gånger från den samlade folkmassan.

Konferencieren Metin Rhawi slog redan i sitt inledande anförande fast varför arrangörsorganisationerna lyckats samla så mycket personer.

– Det är offrens blod som fört oss hit idag, sa Rhawi och många i de den överfyllda norra delen av Kungsträdgården nickade instämmande.

Det var oudvirtuosen Mousa Elias som öppnade programmet för dagen med lugn sång och musik. Åhörarna bjöds in att sjunga med i sångerna tillägnade massakerns offer. Snart följde också en tyst minut som ett självklart inslag.

Besvikelsen på den irakiska regeringens agerande när det gäller den kristna minoriteten i landet var tydlig. Jean–Louis Mansorati, ordförande i arrangörskommitté bakom demonstrationen, tog särskilt upp vad han menar var ett försök från den irakiska regeringen att föra världen bakom ljuset. Så ska ha skett när officiella talespersoner förkunnat att de lyckats övermanna förövarna och fritagit gisslan, utan att redovisa antalet döda och skadade. Inte heller den svenska regeringen klarade sig undan kritik.

– Hur kan vi skicka tillbaka kristna till Irak och sova med gott samvete på nätterna? Sverige har gått i framkant för mänskliga rättigheter. Om vi skickar hem folk efter den här hemska massakern är vi inte längre trovärdiga, sa Mansorati.

Näst på tur stod en teaterpjäs framförd av ungdomar från Mar Josef-kyrkans ungdomsförening. Föreställningen kretsade kring massakern i Bagdad den 31 oktober och var något som lämnade få oberörda. Den fick sin upplösning i att svarta ballonger släpptes mot skyn, symboliserandes var och en av de assyrier som föll offer för terroristernas blodbad inne i kyrkobyggnaden.

Taltiden var vikt åt kyrkliga företrädare, och politiker i olika svenska församlingar. Båda syriskt-ortodoxa biskoparna som residerar i Sverige, biskop Julius Gallo Shabo och den ställföreträdande biskopen Benjamin Atas fanns med på plats och höll tal. Många bland de församlade ställde sig frågande till hur den irakiska regeringen och säkerhetsstyrkorna agerat i samband med händelserna den 31 oktober. Fader Idris Hanna var en av de som tog upp det i sitt tal genom att peka på vad han menar är problemet i Irak som gör att de kristna behandlas illa.

– Vi är samlade här för att inte glömma blodbadet i den katolska kyrkan i Irak. Vi skyller mycket på terroristerna i kyrkan men jag vill påminna er om att det finns stora organisationer som skickat terroristerna. Dessa organisationer står polisen, ledarna och makthavarna i Irak nära. Att bara skylla på terroristerna är barnsligt, sa fader Idris Hanna.

En viktig del av demonstrationen var att kräva ett stopp på avvisningarna av kristna till Irak. Det togs upp av flera talare.

– Jag personligen kan inte skilja mellan de som dödar och de som skickar folk tillbaka till döden. Därför vädjar jag till EU och svenska politiker att inte skicka irakier till döden, sa fader Idris Hanna.

– Sverige har råd att ta emot de kristna från Irak och vi har råd att låta dem stanna kvar, sa Mats Pertoft (MP) som också betonade att man inte skulle låta sig luras av den bild som media skapar av ett lugnt samhälle i Irak nu när situationen är värre än någonsin.

Ett annat ämne som många talare tog upp var den brist på skydd som verkar finnas för den kristna assyriska urbefolkningen i landet. Många menar att en autonomi där de kristna kan utöva ett självbestämmande är den enda lösningen. Det var också något som riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo(S) talade om.

– Det är dags att frågan tas upp i FN och att assyrierna får en frizon i Irak. Ett folkmord pågår i Irak. FN måste ta sitt ansvar och erbjuda assyrierna en frizon under FN-skydd precis som kurderna har fått i norra Irak. Döp inte om området till Kurdistan, landet mellan floderna heter Beth Nahrin, sa Kerimo och en ljudmatta av applåder la sig över Kungsträdgården.

Demonstrationen hade två klara budskap; skydda Iraks kristna befolkning och avvisa inte kristna till Irak där de riskerar att dödas för sin tro. I dagarna kan det konstateras att frågan om situationen för assyrierna i Irak diskuteras på olika internationella forum samtidigt som Migrationsverket verkar se över riktigheten i att sända tillbaka kristna till Irak. Det är två positiva besked som kommit genom att dessa frågor uppmärksammats världen över. Redan då förstår man hur viktiga de demonstrationer som äger rum är, även om det ännu är en lång väg att gå för att de kristna i Irak ska kunna leva i säkerhet.