Suryoyo Sat stänger ute vissa politiska partier. Det skriver Vänsterpartiet Södertälje i ett pressmeddelande sedan man inte fått delta i TV-kanalens valprogram för att presentera sin politik och inte heller skicka sin representant för medverkan i debattprogram på Suryoyo Sat.

Några partier har blivit utestängda från debatter på Suryoyo-sat TV. Suryoyo-sat har under valrörelsen sänt många program, där varje parti fått möjlighet till 20 minuters programtid där man presenterade sin politik, denna möjlighet gavs inte till Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet tackade ja men får inte skicka utsedd representant för partiet till TV – debatter på Suryoyo-sat trots att partiet fick inbjudan och tackade ja.

Vi anser att detta förfarande bästa fall bottnar i okunskap i hur man som media ska se på den fria debatten inför allmänna val.

Vänsterpartiet Södertälje