Efter mer än fyra månaders arbete har styrgruppen för assyriska förbundens tv-satsning blivit klar med sin utredningsrapport.
– Jag tror att vi har lyckats åstadkomma en bra utredning och att medlemmarna kommer att vara nöjda, säger Johanon Akcan som leder styrgruppen.
Läs hans svar på Hujådås frågor om utredningen.

Hur har arbetet med utredningen gått till?
– Vi har först försökt skaffa oss en helhetsbild av vad som hade gjorts genom att prata med involverade personer och gå igenom relaterade dokument. Sen har vi tittat på var satsningen står idag och slutligen på vilka saker som bör justeras.

Vilka har ingått i styrgruppen?
 – Assyriska riksförbundets årsmöte utsåg mig, Samira Gergeo, Ilhan Debasso och Josef Garis. Sen har varje förbund bidragit med en person. Från kvinnoförbundet  Elisabeth Nison, från ungdomsförbundet Peter Butros och från riksförbundet Afram Yakoub.

När skickas rapporten ut och hur kommer medlemsmötet att gå till?
– Rapporten skickades tidigare under veckan till styrelsemedlemmarna i de tre förbunden och nu på fredag skickas den till samtliga medlemsföreningar. En kallelse till medlemsmötet den 24:e september skickas också till föreningarna. Det är då alla beslut kommer fattas. Därför är det viktigt att alla föreningar diskuterar rapporten med sina medlemmar inför den 24 september.

Vad tycker du själv om rapporten?
– Jag är väldigt nöjd med den. Jag tror att vi har lyckats åstadkomma en bra utredning och att medlemmarna kommer att vara nöjda. Jag är också väldigt nöjd med de andra som har ingått i styrgruppen. Vi har kunnat samarbeta på ett bra sätt.

Varför behövdes denna utredning?
 – Den krävdes eftersom detta är en historisk satsning för rörelsen. Vi har inte haft en sådan satsning sedan tidsskriften Hujådå kom till. Därför är det viktigt att satsningen går rätt till och att vi har rätt underlag.  

Vad har ni kommit fram till i utredningen? Läggs satsningen ner eller fortsätter den?
 – Den ska absolut fortsätta, men vi har kommit fram till vad som behöver göras för att undvika framtida problem. Det gäller främst frågor kring finansiering och organisationsform. Den här satsningen är viktig för att stärka de assyriska organisationerna i allmänhet.

Vad kan man lära sig av det här?
 – Det finns många lärdomar att dra av det här. Den viktigaste är kanske att man bör alltid engagera gräsrötterna och få med sig dom när man vill göra något så stort och viktigt. Det här berör ju många och det är viktigt med transparens.