Robert Hannah (FP) och Isak Betsimon (MP) har valts ut av sina partier som kandidater till Europaparlamentet.

Svensk-assyrierna Isak Betsimon och Robert Hanna (FP) ställer upp i EU-valet den 25 maj då Sveriges 20 platser i det europeiska parlamentet tillsätts. 

Isak Betsimon återfinns på plats 32 på Miljöpartiets kandidatlista. Om partiet får lika många röster som under förra EU-valet skulle Betsimon behöva drygt 17000 personkryss för att bli vald. 

Robert Hannah har hamnat på sjunde plats på Folkpartiets kandidatlista. Det innebär att han skulle behöva få strax över 21000 personkryss för att knipa en plats i EU-parlamentet, räknat utifrån hur många röster FP fick under förra EU-valet. 

Robert Hannah kandiderar även till Riksdagen under riksdagsvalet den 14:e september i år. Han behöver betydligt färre personkryss för att ta plats i Sveriges Riksdag där han ställer upp i Göteborgs valkrets.