Lara Yousef, KDP-medlemmen som installerats som borgmästare i strid mot Alqoshs invånare har börjat använda en stämpel där staden anges som tillhörande Dohuk-provinsen och inte Nineveh.

KRG:s annektering av Nineveslätten pågår för fullt och har antagit absurda uttryck då de kurdiska företrädarna satsar allt på ett kort för att bryta sig loss från Irak.

Den senaste händelsen utspelar sig i staden Alqosh som ligger på Nineveslätten och utanför KRG:s gränser. Där har Lara Yousef, medlem i den kurdiska diktatorn Massoud Barzanis parti KDP och som tvångsersatt den folkvalde borgmästaren, börjat signera dokument med en ny stämpel där det står ”Dohukprovinsen”.

Därmed är det uppenbart att KRG helt oförskämt och i strid mot alla lagar och regler tänker förklara staden som en del av Dohuk-provinsen. Det är markstöld på stor skala och i fullt dagsljus.

Utvecklingen i Alqosh är talande för KRG:s förtryck och ett bra exempel på behandlingen av assyrierna. KRG började med att avsätta den folkvalde borgmästaren med hjälp av sina lakejer i Nineveh-provinsens styrelse. Denne ersattes med en lojal medlem i KDP, men för att förekomma kritik valde man listigt en ung assyrisk kvinna. I samband med detta hotades folk som arrangerade protester mot det hela med repressalier. Processen har nu fortsatt genom att den nya KRG-lojala borgmästaren börjat signera officiella dokument med Dohuk-provinsens stämpel för att markera att Alqosh ska tillhöra det kurdiska styret.

Inga västerländska politiker som säger sig måna om ”de kristna” i Irak har protesterat eller uppmärksammat förtrycket i Alqosh.