I ett program för att stödja återuppbyggandet av infrastrukturen i Irak söker Utrikesdepartementet svenskirakier med lämplig utbildning inom infrastrukturen. Sista anmälningsdag är 5 maj.

På initiativ av Handelsminister Ewa Björling genomför Regeringen under 2010-2011 ett utbildningsprogram med målet att bidra till återuppbyggande av den grundläggande infrastrukturen i Irak.

Ett viktigt mål med stödet är förbättrade levnadsförhållanden för fattiga människor i städerna. På så sätt får man igång viktiga samhällsfunktioner i olika städer i landet.

Vatten/vattenrening och energi är två sektorer, som ges hög prioritet i kursen som kommer att bestå av följande tre moduler:

Modul 1; Introduktion, 1 dag i Bagdad 
Modul 2; En arbetsvecka i Stockholm
Modul 3; Uppföljning/projektutveckling, 2 dagar i Bagdad

Nu välkomnar UD Svenskirakier, med lämplig bakgrund och utbildning, att delta i modul 1 och modul 2.

UD understryker att ett deltagande i kursen inte innebär någon form av senare anställning. Deltagandet ska ses som en möjlighet att knyta kontakter med deltagare från Irak och med svenska företag, intresserade av att delta i återuppbyggnaden av infrastrukturen i Irak.

Läs mer HÄR