På söndag hålls ett unikt seminarium i ABF-huset i Stockholm där mellanösterns hotade minoriteter lyfts fram. Assyriska riksförbundets ordförande är inbjuden att berätta om det assyriska folkets existentiella situation.

Seminariet anordnas av Svensk Israel-information och Samfundet Sverige-Israel och syftar till att synliggöra hur mellanöstern rensas på minoriteter. Den totala rensningen av judar sedan 1948 och den nu pågående utrensningen av assyrier, yezidier och andra minoriteter är utgångspunkten för eventet. 

Det är första gången ett event i Sverige för samman företrädare för alla drabbade minoritetsgrupper. Syftet med evenemanget är att sätta fokus på det oerhörda som nu utspelar sig i regionen och hur dessa händelser skapar ett mönster av intolerans, etnisk rensning och förtryck i hela regionen.

Praktisk information 

Tid: Söndagen den 30 november kl 13 00 – 16 00
Plats: Sandlersalen, 1 trappa, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Program: 

13 00 Sandlersalen öppnas. Lättare förtäring och dryck serveras.
13 20 Introduktion av arrangörerna
13 30 Först en presentation av resp. folkgrupps historia på ca 10 min vardera av representanter från olika minoriteter i dagens Mellanöstern. 
Representanterna är : Schalom Haddad, jude från Libyen, Elias Saouk, kristen från Libanon, Gulan Avci, kurd från Turkiet, Afram Yakoub, assyrier från Syrien, Ninos Maraha, assyrier från Libanon och Wisam Khudaida yezidier från Irak. 
14 30 Panelsamtal dem emellan (ca 15 min) och därefter 
frågor från publiken.

 15 00 Filmvisning The Second Exodus, en film om de judiska flyktingarna från Egypten i början av 1950-talet.

16 00 Avslutning 

Anmälan till evenemanget görs till maria.p.halkiewicz@gmail.com