Sanharib Simsek och ett femtontal assyriska ungdomar från Tyskland levde under tio dagar hos assyriska familjer i Chicago som en del av ett utbytesprogram.
– Nu längtar vi efter att de ska besöka oss i Tyskland, säger Sanharib.

Besöket organiserades av Assyriska Ungdomsförbundet i Centraleuropa (AJM – Assyrischer Jugendverband Mitteleuropa) och Assyrian Chaldean Syriac Student Movement (ACSSM) of Chicago. I programmet ingick rundturer till bland annat assyriska kyrkor. För Sanharib var besöket i sig den stora behållningen, att få bekanta sig med assyriska ungdomar i det stora landet i väst.  

– Detta var huvudmålet med resan – att utbyta erfarenheter, säger Sanharib.

Ett annat viktigt syfte var att etablera kontakt med assyriska ungdomar för framtida projekt och kulturella utbyten. Under hela resans gång bodde ungdomarna hos assyriska familjer.

Hur är situationen för assyriska ungdomar i USA om du jämför med er i Tyskland?

– Det är annorlunda, det är många assyrier på ett och samma ställe. Jag tror att det finns fler assyrier i Chicago än i hela Tyskland. Assyrierna har inte assimilerats där men de lever som amerikaner samtidigt som de behåller sina traditioner vid liv.

Sanharib berättar att de bryr sig mycket om assyrierna i Irak och den svåra situation som nu råder. Han tror också att ungdomarna i Chicago kommer att engagera sig mer i den assyriska frågan med tiden. 

Vad för typ av relation och vänskap har uppstått?

– Det kändes som att man träffade förlorade familjemedlemmar, vänskapen mellan oss från Tyskland och de i Chicago har utvecklats till en familjär sammanhållning. Tack vare sociala medier som facebook kan vi enkelt hålla kontakten.

Nästa år reser ungdomarna från Chicago i sin tur till ungdomarna i Tyskland. Framtidsförhoppningen är att utbytet ska ske mellan assyriska ungdomar från hela världen och förhoppningsvis att detta även kan hållas i hemlandet, Assyrien