Många delar av assyriernas moderna historia har förblivit okänd för allmänheten. Med böckerna om den Assyro-kaldeiska aktionen har bokförlaget Nsibin tillgängliggjort källmaterial på svenska om de diplomatiska ansträngningarna för Assyriens självständighet i början på 1900-talet.

Bokförlaget Nsibin, under ledning av Jan Bet Sawoce, har kommit ut med den andra boken av ”Den Assyro-kaldeiska aktionen”. Boken innehåller många viktiga dokument som översatts till svenska. Fokus ligger på assyro-kaldeiska delegationens politisk-diplomatiska insatser under 1920-21. 

Boken släpps den 17 februari i Assyrien Kulturcenter i Hallunda. Jan Bet Sawoce kommer att presentera boken och därefter kan intresserade köpa den.

Datum: Söndag 17 februari Kl 15:00

Plats: Assyrien Kulturcenter, Tomtbergavägen 16, Hallunda