Moderaterna säger att de vill ”sänka skatten för alla, men allra mest för de som tjänar lite och som därför behöver det bäst”. Men om man skulle räkna i procent så skulle en höginkomsttagare ändå tjäna mer på en lägre skatt än en låginkomsttagare, även om man sänker skatten mer för den som tjänar mindre.

Så det är dom rika som tjänar mest på en sån skattereform, eller?
– Nej, en skattesänkning bygger på att man har en förvärvsinkomst. Har man en förvärvsinkomst så har vi föreslagit att man gör ett avdrag som innebär att den ger ungefär en tusenlapp i sänkt skatt per månad både för den som tjänar lite och för den som tjänar väldigt mycket. Och det blir ju som andel av inkomsten större för den som tjänar mindre än den som tjänar mycket, vi har alltså inte föreslagit saker som gör att man får väsentligt större skattesänkningar när man tjänar mycket.

Ni säger att alla har rätt till kunskap men samtidigt säger ni att ni vill ta bort femtio procents visionen för högskolan, det vill säga att hälften av Sveriges befolkning ska ha gått på högskola. Hur går det ihop?
– Vi ser att många har svårt att klara av skolan och det blir ett problem när man har en stor teoretisk inriktning för att man vill uppfylla en sådan vision. Resultatet blir att man inte erbjuder tillräckligt många praktiska lärlingsutbildningar och många elever som inte är intresserade av teoretiska utbildningar tvingas göra något dom inte gillar. Femtio procents visionen är en sådan politik som gör att elever inte kommer till sin rätt. Jag skulle gärna se att alla elever, om dom hade möjligheter och ambitioner, läser på högskolan, men det är inte den världen vi lever i.

Anser ni att vi kommer att behöva en arbetskraftsinvandring?
– Ja, Sverige har ju haft arbetskraftsinvandring sen tidigare som har bidragit till att vår välfärd fungerar, människor som många gånger har tagit jobb som infödda svenskar inte accepterar och många gånger dessutom idag utför jobb som inte ens är inom den öppna ekonomin utan är inom en svart sektor. Vi vill komplettera asylprocessen med vidgade möjligheter att komma till Sverige bara för att jobba så att människor utanför EU som inte har asylskäl, utan bara vill komma hit för att jobba, ska få lättare att göra det.

Är ni för ett erkännande av folkmordet Seyfo?
– 
Ja, vi har tidigare skrivit på ett uttalande från utrikesutskottet och där uppmanas Turkiet att göra upp med sin historia och behandlingen av Armenier och Assyrier/Syrianer. Vi står kvar vid det uttalandet.

Om Turkiet trots allt inte erkänner folkmordet, ska dom ändå få komma med i EU?
– Jag tycker inte att man ska villkora specifika frågor med hela medlemskapet av det enkla skälet att medlemskapsprocessen är en mångårig förhandling som innehåller den här precis som väldigt många andra frågor och som handlar om att få Turkiet att se värdet av ökad öppenhet och förmåga att leva i vad som i realiteten kommer att vara ett demokratiskt marknadsekonomiskt Europa. Förhandlingen kommer ändå att ta lång tid kan vi nu se och det är redan många som ifrågasätter ett medlemskap och som istället vill erbjuda Turkiet ett privilegierat partnerskap.

Skulle du framföra samma resonemang om det istället handlade om ett Tyskland som ville med i EU utan att erkänna folkmorden mot Romer och Judar?
– Det är ju en högst hypotetisk fråga eftersom dom har erkänt och det byggde ju i grunden på att det skedde redan där och då, det var en så att säga förlorande stat , ett samhällssystem som kollapsade och Hitlertyskland föll ihop och Nürnberg rättegångarna och andra etablerade skuldsättningen redan från början. Det här visar ju på svårigheten när skuldsättningen inte sker på plats där och då, går åren och decennierna så kommer ett nytt ledarskap som inte har kopplingar tillbaka till det som har varit och då blir det svårt att reda ut vad som har skett, så att jag tycker möjligen att den jämförelsen blir annorlunda i och med att det var ett annat historiskt förlopp kring andra världskriget.

Kurdernas politik i Assyrien (norra Irak) syftar till att skrämma assyrierna till tystnad och avstå från ett eget administrativt område, vad säger du om det?
– 
Jag tycker illa om alla sorters människoövergrepp var helst på jorden de förekommer och jag ser detta som i grunden en fråga om individuella rättigheter men också minoritetsskydd i grunden. Och vi kan se att hela läget i Mellanöstern är utomordentligt spänt mellan olika befolkningsgrupper och också mellan olika religioner. Det är bara att konstatera att alla kristna grupper givetvis är ganska hårt trängda.

Stödjer ni ett assyriskt område i norra Irak?
– 
Det kan jag inte rakt av säga att vi gör av det enkla skälet att vad som sker nu är ju ett försök att få en demokratisk utveckling i Irak och ett styre som bygger på att även minoritetsgrupper får företräde.Vi vill inte se en balkanisering av området det vill säga att varje befolkningsgrupp hävdar att dom behöver en egen stat. Om man kan finna vägar för en samlevnad under demokratiska former så tycker jag att det är att föredra.

Vad tycker du om assyrier som grupp i Sverige, hur har du kommit att uppfatta dom?
– Jag uppfattar det som en grupp som står nära dom värderingar vi tycker är viktiga. Då tänker jag bland annat på företagande och företagstradition, att man har ett välfungerande skolsystem eftersom det lägger en bra grund för livet, och jag märkte det tydligt när jag besökte S:t Afrems kyrka i Södertälje, att det är en grupp som tycker det är viktigt att man hedrar och vårdar sin egen familj, sin närmaste omgivning och det ligger väldigt nära dom värderingar som vi står för

Varför ska Hujådås läsare rösta på moderaterna?
– Delvis att för att det finns en väldigt stor närhet i syn på värderingar, vi kommer att se till så att jobben blir fler och att det lönar sig att arbeta, att man får större möjlighet att hedra familjevärderingar och att skolan har bättre kvalité.