Kristdemokraterna, som är Sveriges fjärde största parti, har en lång tradition av att lyfta fram assyriernas situation till riksnivå. Partiet ser assyrierna som en grupp där de kan få många röster tack vare den gemensamma kristna tillhörigheten. Hujådå träffade Göran Hägglund, som svarade på flera frågor rörande det assyriska folketts situation i Sverige och i världen.

Många upplever att det finns en sorts klappjakt på kristna värderingar i dagens Sverige. Upplever ni att ni går mot strömmen när ni lyfter fram det kristna?
– I dagens Sverige finns det en ovilja att diskutera frågor som varje människa ställer till sig själv. Frågor som ”var ifrån kommer vi, vart är vi på väg och vad är meningen med livet”? Det är ett slags fattigdomsbevis tycker jag att vi inte diskuterar sådant. Kristdemokraterna möts av en del fördomar ute i samhället som beror på okunskap om det kristna och de kristna värderingarnas roll, för man inser inte kristendomens del i att vi idag har ett civiliserat samhälle. Att vara kristen i Mellanöstern innebär också att man är utsatt för en klappjakt.

Vad har du för bild av just assyriernas situation i Mellanöstern?
– Att man är trängd. Att vi har ett islam som håller på att flytta fram sina positioner och att det i vissa länder tar sig väldigt våldsamma uttryck som leder till förtryck mot grupper som inte tycker likadant. Det händer ju också positiva saker. Turkiet har till exempel tvingats till en del anpassningar i rätt riktning på grund av EU processen.

Ni har röstat för ett erkännande för Seyfo tidigare, står ni kvar vid det?
– Ja självklart, ett erkännande är viktigt för offren och dom överlevande men också för de som har gjort det. Det är viktigt att man reder ut saker och ting för att kunna försonas med det som har varit och för att kunna gå vidare.

Alla upprepar att sunni-araberna måste inkluderas i den politiska processen i Irak, har KD talat om att även assyrierna måste inkluderas?
– Ledaren för det kristna partiet i Irak blev ju kidnappad och då såg vi till att det blev ett resonemang om den kristna minoritetens förhållanden i Irak. I radio, tv och tidningar har jag försökt beskriva deras kamp och det förtryck de utsätts för. Även i riksdagsarbetet försöker vi uppmärksamma detta genom motioner. Om det var vi som hade fördrivits från vårt hemland så skulle vi hoppas att andra är beredda att driva vår sak, och det är det vi försöker göra för er.

Kurdernas förtryck av assyrierna är politiskt motiverat för att kuva assyrierna och kunna ta över hela området så småningom. Är ni medvetna om den här problematiken?
– Det här är jätteviktigt. I Svensk media är allting antingen svart eller vitt. Att kurderna har förtryckts av Saddam Hussein ska inte vara en ursäkt för att de nu har rätt att förtrycka andra. Där måste vi från omvärlden agera bättre. Men det beror på okunskap att kurdernas förtryck mot andra inte lyfts fram.

Stödjer ni etableringen av Assyrien som en politisk enhet inom ramen för ett federalt Irak?
– Det viktigaste är att få ett fungerande Irak först och främst. Men lösningen för Irak tror jag ligger i att olika regioner får ett visst mått av självstyre under en gemensam stat. Även assyrierna har då rätten att bilda en sådan enhet och naturligtvis stödjer vi det.

Hur är samarbetet med assyrier i Sverige?
– I vår partistyrelse har vi en kille som heter Robert Halef. Och det finns många assyrier/syrianer i vårt parti och det är vi väldigt, väldigt glada för. För många av er är det naturligt att bli kristdemokrater. När det gäller frågor om vilka värderingar samhället ska bygga på och när det gäller synen på familjen så finns det väldigt mycket som förenar oss.

Har assyrier lyckats bättre än andra grupper i Sverige?
– Jag tror att man har lyckats med att etablera sig i samhället bättre än andra. Jag gissar att om man tittar på arbetslöshetsstatistik för assyrier så kommer man att finna att ni har lyckats väldig väl i samhället. Det visar att ni är ett folk som är idérika. Och vi vet att ni har väldigt starka familjeband som gör att ni hjälper varandra på ett sätt som inte är en självklarhet i dagens Sverige. Det hjälper er att bygga något som är väldigt stabilt.

Vinner man politiska poäng idag på att betona vikten av familjen när det finns en syn på familjen som något som är nästan dåligt?
– Ja det tror jag. Det är egentligen konstigt med den här negativa synen för när man frågar varje person, en och en, vad är viktigt för dig? – så svarar alla ”mina barn, min fru, min familj” osv. Men ändå håller vi på att bygga ett samhälle där man försöker få bort familjen som en institution. Jag tror att man bygger ett samhälle inte enbart på individen utan även i små sammanhang som familjen. Det är där vi lär oss att ta hänsyn, ansvar och fungera i samverkan med andra människor. Fungerar inte det i familjen så blir det väldigt svårt att fungera som individ senare. En trygg uppväxt för våra barn är den allra viktigaste uppgift vuxenvärlden har. Är inte barnen trygga så kommer de att bli otrygga som vuxna och vi får människor som far illa på olika sätt. Därför kommer vi att fortsätta arbeta för att familjerna ska stödjas och stöttas istället för att styra och ställa med dem.

Varför ska Hujådås läsare rösta på KD?
– För att vi vilar på de kristna värderingarna och jag tror att många kan känna igen, respektera och gilla det. Jag tror att vår syn på familjen som den viktiga byggstenen för att bygga ett bra samhälle är något som många uppskattar. Vår syn på äldre människor är annorlunda mot det övriga samhällets, i Sverige ska äldre människor knuffas undan och inte ta något utrymme alls, vi vill ta hand om de äldre mer än vad man gör nu. Jag vet att det finns många företagssamma människor inom den assyriska folkgruppen som gör fenomenala insatser.

– Och vi har en mängd idéer som vi vill införa för småföretagarna om vi vinner valet. Det ska vara lätt att starta och driva företag och man ska kunna tjäna pengar på det. Sen vill jag också understryka att vi är ett parti med låga trösklar. Det är lätt att engagera sig i kristdemokraterna och det är lätt att bli medlem i partiet. Man ska även veta att man är oerhört välkommen. Ofta är partipolitiken i vårt land utformad av människor som är födda i Sverige men det behövs fler av dem som har flyttat hit, deras röster behövs.