Inför årets val har Hujådå lyckats träffa samtliga partiledare och ställt dem frågor som berör vår folkgrupp. Först ut är Vänsterpartiets Lars Ohly som får svara på frågor om Seyfo, vårt folks situation i Irak och om varför Hujådås läsare skall rösta på hans parti.

Du har varit politiskt aktiv sedan länge, är partipolitik något du vill rekommendera folk att engagera sig i?

– Jag skulle gärna rekommendera det för att för mig har det inneburit ett meningsfullt sätt att leva. När man är ung letar man efter meningen med livet och då finns det sådana saker som alla människor vill uppleva, kärlek familj och relationer, men så finns det också att göra nytta. Jag tror alla människor på något sätt vill göra nytta. För mig känns det som att det finns så mycket orättvisor i samhället och för att känna att jag gör något meningsfullt med mitt liv så vill jag känna att jag gör mitt bästa för att bekämpa dem.På tal om orättvisa, frågan om Seyfo har diskuterats två gånger i riksdagen utan att man erkänt att ett folkmord har skett, vad säger du om det?

– År 2000 fick vi ett riksdagsbeslut, efter Vänsterpartiets initiativ, som erkände folkmordet på armenierna. Det var en enhällig riksdag som röstade för ett erkännande. Turkiska ambassaden i Stockholm blev väldigt upprörd över det här beslutet. Det är ju för att Turkiet inte har gjort upp med det Ottomanska rikets historia och man har fortfarande någon sorts lojalitet till Ottomanska riket och därmed vägrar att se de enorma övergrepp som begicks under den perioden. Vänsterpartiet sa att, i konsekvens med detta måste vi även erkänna de andra grupper som utsattes för samma folkmord. Därför skrev vi en motion år 2002 där vi lyfte fram assyrier/syrianer/kaldéer, men även grekerna som faktiskt också drabbades. Då vände majoriteten i riksdagen. Jag tror det berodde mycket på den enorma lobbying som turkiska ambassaden bedrev. Det blev en backlash mot den motionen. Vad vi krävde var att Turkiet skulle erkänna folkmordet, öppna alla arkiv för forskning och man skulle ge upprättelse för de folk som hade drabbats.

Det handlar mycket om att alla människor ska kunna leva med sin historia och det här är ju ett sätt för de efterlevande till offren att känna att man är sedd och bekräftad, att vår släkts historia, vår familjs historia eller vårt folks historia har blivit erkänt av internationella samfundet och i det här fallet av Sverige.

– Det är ju också så att en underkommitté i FN och EU parlamentet har erkänt folkmordet mot armenierna och då tyckte vi att det är viktigt att gå vidare och säga att det inte bara var armenierna som drabbades. Då var det vi, kristdemokraterna och några enstaka folkpartister som stod fast vid att riksdagen skulle erkänna folkmordet medan socialdemokraterna och moderaterna gick emot helt enkelt.

Skulle Vänsterpartiet fortfarande rösta för ett erkännande om frågan kom upp idag?
– Självklart. Det konstiga med det här är att de partier som var emot hade ett mycket märkligt argument. Först var dem med och erkände folkmordet mot armenierna, sen när vi tog upp assyrier/syrianer/kaldéer sa de att folkmordskonventionen antogs av FN 1948, därför kan det inte vara ett folkmord eftersom det begicks före den tiden. Då sa vi att det är fullständigt kokko.

– Hjalmar Branting var en av svensk socialdemokratis största ledare, 1915 talade han om folkmordet på armenierna och han använde begreppet folkmord redan då. Man behöver ingen folkmordskonvention för att kunna bekräfta att ett folkmord har begåtts. Det här var ju ett icke – argument, men det användes för att slippa ta konfrontationen med Turkiet. Man ska veta att det här var under förskedet till Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU. Vi ville använda medlemskapsförhandlingarna för att sätta press på Turkiet men socialdemokraterna sa ”nej, så ska man inte använda medlemskapsförhandlingar”. Så jag är väldigt ledsen över att de andra partierna svek, för det tycker jag att dem gjorde, men vi har inte ändrat uppfattning och vi har inte väckt frågan sedan dess, men vi kommer att göra det för vi tycker att det här är en hederssak.

– Alla människor ska ha rätten till sin egen historia. Socialdemokraterna borde ha kurage nog att stå emot Turkiets påtryckningar, men det har dem inte visat hittills.

Vänsterpartiet har nu under en lång tid gett ett förbehållslöst stöd till kurder, detta trots att de idag själva förvandlats från förtryckta till förtyckare, vad säger du om det?
– Kurderna har ju även historiskt använts i förtryck. Deras delaktighet i folkmordet är mycket tydligt. Där har även kurderna att göra upp med sin historia för de tillät sig att användas och det vet de allra flesta kurder, och det är ett svårt erkännande för de har en bild av sig själva som förtryckta. Men om vi talar om idag och Norra Irak så vet vi att det finns ett förtryck mot både assyrier och turkmener och andra folk som kurderna står för.

Har vänsterpartiet ställt krav på KDP, Massoud Barzanis parti att respektera assyriska rättigheter?
– Ja, vi träffar dem och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi har berättat för dem att vi har fått rapporter från den assyriska befolkningen i norra Irak om att man till exempel har stängt kyrkor och tvångsförflyttat folk, och vi har sagt till dem att det är helt oacceptabelt. Jag har även kontakter med ADM [Zawaa – Assyrian Democratic Movement i Irak, red. anm.] och många assyrier här i Sverige.

Assyrierna i norra Irak vill skapa en egen administrativ region i Ninive provinsen tillsammans med araber, jezidier och shabaks som lever där, stödjer ditt parti detta?
– Det vågar jag inte svara på därför att jag inte vet tillräckligt, det måste jag diskutera innan jag uttalar mig. Men vår linje är att vi inte vill se ett uppdelat Irak. Vi säger nej till de kurder som talar om en egen stat. Däremot tycker vi att det ska finnas utrymme för ett federalt Irak.

Jag har aldrig hört någon i Vänsterpartiet säga ordet Assyrien, vad säger du om det?
– Det är nog sant att vi inte har talat om Assyrien som ett geografiskt begränsat område, och det borde vi kunna göra, absolut.

Vad tycker du om den assyriska folkgruppen i Sverige?
– Det är en väldigt enhetlig grupp i den aspekten att ni har lyckats behålla goda kontakter och byggt upp en egen gemenskap, det syns i föreningslivet. Många assyrier flyttar dit andra assyrier redan lever, så det är sällsynt att hitta bara några få assyrier på ett ställe. Man har sett till att man är tillräckligt många för att känna en gemenskap. Det är inte alla invandrade grupper som lever så, det finns grupper som ibland till och med vill undvika kontakt med andra medlemmar i sin grupp. Men att assyrier väljer att bo nära varandra har inte hindrat dem från att integreras. Därför ser jag det inte som isolationism, jag ser det som att den assyriska folkgruppen hämtar en styrka av sin gemenskap som gör att man faktiskt lättare kan anpassas till och kan verka i det svenska samhället utan att tappa sina rötter.

Vad ska assyrierna göra för att höras mer?
– Det finns två olika linjer jag har sett när jag talat med assyrier och båda handlar om Assyriska FF. En del säger att laget måste byta namn till Södertälje FF eller något liknande för att därigenom markera att den assyriska folkgruppen i det här fallet öppnar sina portar för att vara hela ortens företrädare. Och då får man också ett kommunalt stöd och kanske också ett befolkningsmässigt stöd för sin idrott som man inte kan få annars.

– Den andra uppfattningen säger att laget ska behålla namnet Assyriska, men att laget naturligtvis ska vara öppet för andra befolkningsgrupper och andra kulturer, men det skall synas att det här är en framgångssaga för en invandrad folkgrupp.

– Om jag ska ta ställning så väljer jag det andra argumentet. Sudda inte bort identiteten, behåll öppenheten och var vaksamma för den där risken att man isolerar sig, för den finns hos alla, även hos utvandrade svenskar i Spanien.

Varför bör Hujådås läsare rösta på Vänsterpartiet?
– Man ska bara göra det om man tycker att vår politik är riktig. Det finns många frågor att ta upp här men jag vill främst peka på orättvisan mellan könen och klasserna. Tycker man att det är viktigt att få bort dessa ojämlikheter då är man nära vänsterpartiet.