Miljöpartiet är något unikt inom svensk partipolitik. Partiet använder sig bland annat av årliga kongresser och delat partiledarskap för att vara så demokratiskt som möjligt. Det finns knappt någon hierarki inom partiet och därmed inga karriärmöjligheter för makthungriga typer. Opinionssiffrorna talar för att partiet kommer att klara av fyraprocents-spärren utan större problem i det kommande valet. Hujådå bestämde träff med superstressade språkröret Maria Wetterstrand och ställde några snabba frågor.

När jag hör ”miljöpartiet” så tänker jag endast på miljöpolitik, hur kommer det sig?
– Det är ganska vanligt. Alla partier har någon fråga som de förknippas med, men vi är det parti som är starkast förknippat med en enskild fråga, och det är just miljön. Men vi har en politik som täcker in alla politiska områden. Vi grundar vår politik på tre solidariteter. Det är solidaritet med naturen och det ekologiska systemet, solidaritet med utsatta människor över hela världen och solidaritet med kommande generationer. Vi försöker tänka långsiktigt i hela vår politik och ta hänsyn till kommande generationer, det skiljer oss från andra partier.

Vad skulle ni vilja ändra i Sveriges utrikespolitik som den ser ut idag?
– Vi tycker att Sverige har en bra historia av att engagera sig för olika utsatta grupper, däremot tycker vi det blivit sämre på senare år. Vi förknippar försämringen med EU medlemskapet, det har lett till mer krav på att man ska driva utrikespolitiken mer eller mindre gemensamt. Sverige har inte en lika stark enskild röst längre och det är ju synd. Det behövs röster som upplevs som neutrala, och där har Sverige en stor fördel i och med att vi inte är med i någon militärallians och att vi inte uppfattas som USA’s allierade.

– Vi skulle även vilja att Sverige specialiserade sig på konfliktförebyggande arbete. När man ser att en konflikt håller på att bryta ut någonstans i världen ska Sverige skicka dit specialutbildad personal för att försöka förhindra att en väpnad konflikt utbryter. Även efter ett krig ska vi kunna komma in och få folk som tidigare skjutit på varandra att bygga upp ett fungerande samhälle. Det finns många experter på vapen och krigföring men väldigt få på hur man skapar fred efteråt.

Stödjer ni Assyrierna i arbetet med att etablera Irakiska Assyrien som en autonom region inom ramen för ett federalt Irak?
– Vi har inte sagt varken det ena eller det andra om det. Men vi vill att man ska respektera de olika minoriteter som finns och försöka i så stor utsträckning som möjligt ge självstyre inom ramen för ett gemensamt rike, det är en lösning som kan fungera för Irak. Om man bortser från minoriteterna så kommer man få återkommande konflikter i framtiden.

Hur ser ni på Seyfo frågan?
– Vi har tidigare lagt en motion i riksdagen om att erkänna Seyfo. Vår uppfattning är att Sverige ska erkänna folkmordet.

Har ni Assyrier i Miljöpartiet?
– Ja, jag har träffat assyrier som är medlemmar i MP, dom var nog från Södertälje. Men vi vill gärna ha fler som är intresserade av politik och inte bara fotboll, som många i Sverige tror om assyrier.

Hur långt har vi kvar till det ekologiskt hållbara samhället?
– Jätte-, jätte-, jättelångt kvar. Vår resursförbrukning är alldeles för stor. Vi förbrukar för mycket icke förnybara ämnen såsom olja och uran, som är de två stora problemen som man måste över-komma för att ha ett hållbart samhälle. Överhuvudtaget är det ett stort problem att man konsumerar så oerhört mycket prylar i den rika delen av världen. Om alla levde som vi, vilket många vill i länder som Indien och Kina, då skulle kommande generationers rättigheter åsidosättas kraftigt.

Nämn tre saker som du gör för att främja miljön…
– Jag köper ekologiska matvaror för att stödja bönder som odlar på ett sätt som är bra för miljön. Jag har ingen bil utan cyklar eller åker kollektivt och åker bil endast när det inte finns några alternativ. Och så köper jag rättvisemärkta produkter som är producerade i fattigare länder, men där har man sett till att de som jobbar på plantagerna, som odlar till exempel kaffe eller bananer, får rimliga löner, får organisera sig fackligt och att man inte har barnarbetare.

– Jag tror att det är grunden för att få människor att ta mer hänsyn till miljön i fattigare länder. De måste stödjas ekonomiskt, för annars orkar de inte engagera sig för exempelvis gifterna i bananer om de inte får betalt så de klarar sig.

Vilken enskild fråga är viktigast för er?
– Att man ska avveckla oljeberoendet. Och det är inte bara en miljöfråga utan också en säkerhetspolitisk fråga då man är beroende av olja som till största delen produceras i länder som har en osäker situation. Det är även så att vi skulle få massor av nya jobb i Sverige om vi avvecklar vårt oljeberoende, för då måste vi ju mer och mer producera våra egna drivmedel.

Varför ska Hujådås läsare rösta på MP?
– För vi är det enda parti som har ett globalt perspektiv på saker och ting, tycker jag. Vi vill uppmana folk att rösta långsiktigt. När man röstar så ska man inte tänka ”vilket alternativ kommer att ge mig mer pengar i plånboken de närmaste två åren” utan man ska tänka ”vad får mitt val för konsekvenser långsiktigt?”. Vi tänker långsiktigt och globalt och det gör säkert assyrier också!