Få kan ha missat att Sverige går till val den 19:e september. Sedan den 1 september har man också kunnat förtidsrösta. Nu finns också Valmyndighetens faktablad Att rösta i valet 2010 på det assyriska språket.

I faktabladet Att rösta i valet 2010 lotsas man genom den grundläggande information om det svenska röstningssystemet som var och en bör känna till. Vem som kan rösta, hur förtidsröstningen går till, röstning via ombud eller från utlandet är några av de punkter som tas upp.

På Valmyndighetens hemsida står det med assyriska bokstäver suryoyo i den kolumn där man kan välja på vilket utändskt språk som man vill läsa informationsmaterialet Att rösta i valet 2010.  

– Vi har fått uppgifter om att det är många som behöver broschyren på det språket, säger Viva Nilsson hos Valmyndigheten när hon berättar om varför man valt att översätta broschyren till språket.

Artikeln uppdaterades 2010-09-08