Den 19:e september väljer Sverige de politiker som ska representera landet de närmsta fyra åren. Hujada.com har ställt frågor till riksdagspartierna kring ämnen som är viktiga för assyrierna. Alla riksdagspartier har fått denna förfrågan och alla har fått samma frågor. Här i Hujada.com läser du partiernas svar. Det är nu Socialdemokraternas tur och det är partiledaren Mona Sahlin som svarar.

Varför är ni det bästa partiet för assyrier i Sverige att lägga sin röst på i valet den 19 september 2010?

Fler jobb är den viktigaste frågan för svensk ekonomi, tillväxt och människors egen frihet. Vårt mål är full sysselsättning. i vill också ta krafttag mot diskriminering.

Redan 2011 och 2012 vill vi sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir billigare att anställa. Vi har också som reformambition att under mandatperioden sänka restaurangmomsen. Om utrymme skapas vill vi också sänka av momsen i andra delar av tjänstesektorn, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade sjuklönekostnader eller ett riskkapitalavdrag

Turkiet har många gånger kritiserats för hur man behandlar minoriteter i landet. Ett exempel är de utdragna rättegångarna mot Mor Gabriel-klostret där en domstol nyligen upphävt en för klostret gynnande dom. Hur påverkar sådant landets möjlighet att erhålla EU-medlemskap och hur bör Sverige agera i liknande fall?

Alla länder som vill bli medlemmar av EU måste uppfylla de så kallade Köpenhamnskriterierna, som bland annat innebär respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteters rättigheter.

Utvidgningen av EU är en viktig fråga för oss. Vi socialdemokrater är positiva till att Turkiet ska bli medlemmar när de uppfyllt de kriterier som krävs. Ett framtida EU-medlemskap för det muslimskt präglade Turkiet skulle vara ett värdefullt bidrag till att utveckla relationen mellan EU och den muslimska världen. Arbetet för att uppfylla EU:s kriterier om mänskliga rättigheter stärker de mänskliga rättigheterna för alla – kristna som muslimer.

Den 11 mars 2010 erkände Sveriges riksdag folkmordet Seyfo. Motionen som antogs manar till fortsatt arbete för ett erkännande i EU och FN samtidigt som utrikesminister Carl Bildt flaggat för att beslutet kan komma att hävas under nästa mandatperiod. Var står ert parti i frågan och hur avser ni arbeta vidare med beslutet?

Vi röstade för ett erkännande i Sveriges Riksdag och har ett eget kongressbeslut på att folkmorden Seyfo och Al-Anfal skulle erkännas. Båda dessa folkmord är nu erkända. Vi är djupt kritiska till att de borgerliga partierna i Alliansen sa en sak inför valet 2006 och sedan bytte åsikt när de kom till makten. Fredrik Reinfeldt sa själv till Hujada 2006 att han skulle stödja ett erkännande, men bröt sedan löftet.

Nu är det viktigt att gå vidare. Vi ville markera att det våld som utfördes var att beteckna som ett folkmord. I det långa loppet finns ingen annan väg än att göra upp med historien. Flera andra länder har tagit liknande beslut. Vår förhoppning är att försoningsprocessen nu kan ta ny fart.

Över en halv miljon kristna assyrier har flytt sitt hemland i Irak och från dem som är kvar kommer dagligen rapporter om deras utsatthet. Krav har ställts på en autonomi för att säkerställa de kristnas framtid i området. Vilken inställning har ert parti till autonomi för de kristna assyrierna i Irak och, vid det fall att ni är för en autonomi, hur kommer ni att agera för att göra det till en verklighet?

För det första ska de som flyr undan förtryck kunna få skydd i Sverige. Vi stödjer en rättssäker individuell asylprocess. Det skyddar exempelvis de kristna irakier som behöver skydd.

Jag besökte under sommaren det regionala parlamentet i Erbil för att visa stöd för den demokratiska utvecklingen i regionen. Det är viktigt att Irak får en ny regering som tar ansvar för alla folkgruppers säkerhet, även de kristna assyrierna.