Söndagen den 10 september hölls ett möte i Stockholm för att behandla bildandet av en union för de olika byföreningarna som finns i Turabdin . Syftet är att bättre kunna stödja och förvalta Turabdin-området i sydöstra Turkiet där många assyrier har sitt ursprung.

Sju representanter för sju olika byföreningar dök upp till mötet som utsåg en interimsstyrelse. Den nya unionen kommer att heta Turabdin föreningarnas union i Sverige. Initiativtagaren Sabri Yildiz var nöjd med mötet och hoppas att fler byföreningar ansluter sig till unionen.

Över hela Europa finns det idag många föreningar för dom olika byarna i Turabdin. I Tyskland existerar redan en stark union mellan byföreningarna där. Det långsiktiga målet är att skapa en konfederation mellan den existerande unionen i Tyskland och den som håller på att bildas i Sverige. Det långsiktiga målet är att bättre kunna göra sina röster hörda på EU nivå för Turabdin området och assyrierna som lever kvar.

Det grundande mötet för unionen i Sverige kommer att äga rum runt årsskiftet.