En värdig och lyckad manifestation, så beskrivs söndagens fackeltåg av nyckelpersoner i de sex städer där man tågade för Seyfo-erkännande.

Totalt över tretusen assyrier beräknas ha deltagit i söndagens fackeltåg som anordnades simultant i Stockholm, Norrköping, Linköping, Örebro, Jönköping och Göteborg.

– Vi kan nöjt konstatera att vår nationella samordning fungerar. Det här markerar en värdig inledning på 100-årsminnet som riksförbundet och friviliiga arbetar med hårt sedan månader, säger förbundsordförande Afram Yakoub.

Fackeltågen fångade medias intresse och resulterade i flertalet artiklar i lokalpress om folkmordet på assyrierna.

Sedan augusti 2014 har riksförbundet en nationell samordnare för 100-årsminnet. Flera viktiga event är planerade att äga rum under årets gång. Bland annat kommer konferenser att hållas under årets gång.