I kölvattnet av händelserna i Gozarto har en rad oseriösa aktörer som saknar 90-konto lanserat insamlingar för assyrierna.

Många försöker nu dra nytta av händelserna i Syrien. I sociala medier cirkulerar en rad uppmaningar från olika tvivelaktiga aktörer att donera pengar till assyrierna eller ”de kristna” i Syrien.

Den som vill donera till assyrierna i Gozarto uppmanas göra det via den etablerade organisationen Assyrier Utan Gränser som är en transparent och seriös organisation med 90-konto, styrelse och årlig oberoende granskning av en auktoriserad revisor samt Svensk Insamlingskontroll.

Långt ifrån alla insamlingsorganisationer i Sverige har 90-konto, men organisationer med 90-konto underställer sig granskning av Svensk Insamlingskontroll och en extern auktoriserad revisor, vilket innebär en kvalitetsstämpel. De tre organisationer som granskas här nedan saknar dock inte endast 90-konto utan även den mest grundläggande transparens som man kan förvänta sig som givare. Det finns ingen information om vilka som sitter i deras styrelser och de tillgängliggör ingen ekonomisk redovisning. De saknar även extern granskning av sin ekonomi i form av en auktoriserad revisor som går igenom bokföringen.

A Demand For Action
Organisationen saknar 90-konto och det finns ingen insyn för givare eller allmänheten annat än vad dess upphovsman Nuri Kino uppger på sociala medier. Det finns ingen tillgänglig oberoende granskning av organisationens användning av donationer eller redovisning av vilka som sitter i styrelsen.

Assyriska Hjälpfonden
Organisationen saknar 90-konto och informationen om den är knapphändig. Det finns ingen tillgänglig oberoende granskning av organisationens användning av donationer och ej heller information om vilka som sitter i styrelsen.

Syriac Cross
Organisationen saknar 90-konto och tillhör den ökända Dawronoye-sekten samt saknar all form av insyn och transparens. Varken styrelse eller något annat förutom organisationens namn och konto finns att hitta på nätet.