Söndagen den 10 september hade Assyriska Föreningen i Södertälje bjudit in det borgerliga blocket för att ge sina medlemmar möjlighet att ställa frågor till de olika representanterna inför det stundande valet. Under mötet visade det sig att Robert Halef, kristdemoktraternas gruppledare i Södertälje, endast använde begreppet ”syrianer” när han adresserade vår folkgrupp.

Medlemmarna fann Robert Halefs uteslutande användande av begreppet ”syrianer” som djupt kränkande. När han konfronterades försökte han att försvara det med att ”det inte är rätt att klumpa ihop olika folkslag”. Detta upprörde medlemmarna och fick föreningen att agera genom att, tillsammans med Assyriska riksförbundet, skriva ett protestbrev riktad till Kristdemokratiska partiet i Sverige. Brevet till kristdemokraternas huvudkontor avslutades med följande stycken:

”Halef, som offentlig person, borde veta bättre och använda den gängse antagna beteckningen på vårt folk; assyrier/syrianer. När han medvetet endast använder begreppet ”syrianer” medverkar han, och i förlängningen Ert parti, till att fördjupa den splittring som finns kring namnfrågan på vår folkgrupp. Som assyrier har vi sedan länge accepterat benämningen assyrier/syrianer och vi verkar för att få en enhet kring namnfrågan, inte en splittring. Det är patetiskt av Halef när han säger att han inte vill ”klumpa ihop olika folkslag” genom att använda begreppet assyrier/syrianer. Han har själv släktingar som kallar sig för assyrier, menar han att de tillhör ett annat folkslag än vad han gör?

Vi är tacksamma om Ni kan svara oss på om Halefs inställning, om att assyrier och syrianer är två olika folkgrupper, är hans egen eller partiets? Vi ser fram emot Ert svar och ett fortsatt gott samarbete.”

Både föreningen och riksförbundet vill betona vikten av det faktum att det handlar om en och samma folkgrupp som delar samma historia, religion, språk och geografiska bakgrund. De starka reaktionerna handlade mer om Halefs uttalande om att ”klumpa ihop olika folkgrupper”, ett uttalande som vi aldrig kommer att acceptera.

I slutet på förra veckan damp svaret ner i föreningens brevlåda. I brevet, som är undertecknad av partiledaren Göran Hägglund, fastslås det att kristdemokraterna tar ett tydligt avstånd från Halefs beteende och att man som parti endast använder sig av beteckningen assyrier/syrianer. Man låter även meddela att en kopia av vårt brev har gått till deras representant, Robert Halef, i Södertälje. Kristdemokraternas svar kan ni läsa här.