En av valets viktigaste frågor för assyrierna är att erkännandet av folkmordet Seyfo ska bestå och att vidare arbete ska ske för ett erkännande i EU och FN. Partierna har fått ge sin syn på det i Hujada.com, men även från turkiskt håll har frågan ställts. Här läser du hur partiföreträdarna svarat.

Ett gammalt uttryck säger att Seger har tusen fäder medan Förlust är föräldralös. Som den uppmärksamma läsaren av Hujada.com kunnat notera så har onekligen enskilda riksdagsledamöter från båda blocken spelat en viktig roll i riksdagens erkännande av folkmordet Seyfo. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet har också i Hujada.com uttalat sitt stöd för folkmordsbeslutet.

Det ifrågasätts ändå om alla partier kommer att stå för detta efter valet. Många minns hur Fredrik Reinfeldt i valrörelsen 2006 först försäkrade att han och Moderaterna skulle erkänna folkmordet Seyfo men sen svek sitt löfte till assyrierna efter att han blivit statsminister.

Motion som riksdagen antog slår nämligen inte bara fast att Seyfo var ett folkmord som ska erkännas officiellt av Sverige regering, utan också att ett vidare arbete ska ske för ett erkännande i EU och FN. Det är sålunda inte bara fråga om att erkännandebeslutet ska bestå eller inte.

Assyrier i Sverige har varit öppna med att ett erkännande av folkmordet kanske mer än något annat innebär en upprättelse för offren och deras efterlevande. De assyriska förbunden menar att erkännandet också är något som kommer att främja demokratiprocessen i Turkiet.

Frågan är dock viktig även för andra grupper som det visat sig och från turkiska organisationer i Sverige har reaktionen varit en annan. Redan när Socialdemokraterna fattade sitt kongressbeslut om erkännandet av Seyfo så var de turkiska förbunden snabbt framme och krävde ett möte med ledningen för Socialdemokraterna för att de skulle kunna återställa förtroendet.

I sina texter hänvisade de också till Seyfo som det ”påstådda folkmordet”  eller det ”så kallade folkmordet” för att nedvärdera händelsen.  

De turkiska organisationerna försökte också spela ut det religiösa kortet. Detta genom att utse sig själva till talespersoner för ”den muslimska gruppen i Sverige”som man uttryckte det. De menade att Socialdemokraterna genom beslutet sårat inte bara deras medlemmar eller ens alla i Sverige med turkisk bakgrund, utan alla muslimer i landet. Naturligtvis representerar de turkiska förbunden enbart sina medlemmar. Det är långt ifrån Sveriges alla muslimer som anser att de representeras av de turkiska förbunden. 

De turkiska organisationerna valde också att kalla den bevisning som världens enade forskarkår, turkiska forskare undantagna, säger visar att det var ett folkmord för ” mycket tvivelaktiga grunder”.

Trots allt fler turkiska intellektuella sållar sig till den del av världen som anser att man i ett demokratiskt samhälle bör kunna tala öppet om folkmordet så är de turkiska förbunden i Sverige inte riktigt där än. Inför valet 2010 har Turkiska ungdomsförbundet velat ställa riksdagspartierna mot väggen angående riksdagserkännandet.

Mot bakgrund av det som står ovan är det naturligtvis intressant att se hur partierna väljer att svara när frågan kommer från TUF i jämförelse med hur de svarade till Hujada.com. Frågan TUF ställer till partiföreträdarna är: Hur ser Du på folkmordsbeslutet som togs i Sveriges Riksdag? Här nedan redovisas hur dessa svarat när frågan kommer från TUF, svaren till Hujada.com hittar du på länkarna för relaterade nyheter.

Maria Wetterstrand – Miljöpartiet: Jag anser att det var ett riktigt beslut. Vi måste våga erkänna och tala öppet det som skett. Detta är inte minst viktigt eftersom vi arbetar aktivt för att Turkiets medlemskap i EU, en process där både forna och nuvarande problem med mänskliga rättigheter måste beaktas.

Maud Olofsson – Centerpartiet: Centerpartiet röstade nej i denna fråga. Vi anser att denna typ av frågor inte ska beslutas av Sveriges riksdag.

Mona Sahlin – Socialdemokraterna: Vi ville vi ett tillfälle markera att det våld som utfördes på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, pontiska greker och romer med flera mellan i det dåvarande Osmanska Riket benämns som folkmord.  Det var ett engångsbeslut, och många andra länder i EU har agerat på samma sätt. Nu måste försoningen gå vidare. Jag förstår om många med turkiskt ursprung har svårt att acceptera vårt agerande. Men jag tror att många vet och känner att vi socialdemokrater har en mycket positiv bild av Turkiet och ser vikten av att Turkiet reformeras för att kunna bli medlem i EU. Vi är en stark röst för Turkiet även i framtiden.

Fredrik Reinfeldt – Moderaterna: Jag tycker inte att politiker ska bestämma över historieskrivningen. 

Nyamko Sabuni – Folkpartiet: Folkpartiet som parti stödde inte detta beslut. För försoningsprocessen är det viktigt att 1915 års händelser blir ordentligt utredda och att både Turkiet och andra länder medverkar till detta, men vi tror att det finns bättre sätt att stödja processen än att Sveriges riksdag ska rösta om en historisk händelse.

Så svarar alltså företrädare för Sveriges riksdagspartier på frågan. Ungdomen är framtiden, heter det ofta. Samma grundsats gäller inom politiken. Ofta är det ledarna inom ungdomsförbunden som sen kommer att bli tongivande inom respektive parti. Så här svarade ledarna för ungdomsförbunden. Frågan från turkiska ungdomsförbundet är i stort densamma; Hur ser du på folkmordsbeslutet?

Niklas Wykman  – ordförande för Moderata Ungdomsförbundet: Olyckligt. Sveriges riksdag ska inte besluta om vad som har hänt eller inte hänt i historien.

Charlie Weimer – ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet: KDU menar att det finns tillräckliga belägg för att betrakta händelserna som ett folkmord. Riksdagsbeslutet var därför riktigt.

Magnus Andersson  – ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund: I princip håller jag med om beslutet, men tycker inte det är en fråga för Sveriges Riksdag att skriva historien

Ida Gabrielsson – ordförande för Ung Vänster (Vänsterpartiets ungdomsförbund): Ung Vänster anser i och för sig att det är rätt att kalla folkmordet 1915 för just ett folkmord. Det är viktigt för att offren ska kunna få upprättelse och för att en försoning ska kunna ske. Det är förstås samtidigt viktigt att inse att detta var något som ägde rum för väldigt länge sedan, och att man därför inte ska lägga ansvar på vare sig den turkiska regeringen av idag eller det turkiska folket för något som de inte bär ansvaret för. Ytterligare en intressant aspekt på beslutet, är förstås principfrågan – om riksdagen ska fatta beslut om historiska händelser eller inte. Det är inte en självklar gränsdragning och det gör folkmordsbeslutet komplext att ta ställning till. 

Jytte Guteland svar – förbundsordförande för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund: Riksdagen har fattat ett beslut vi delade men vi i SSU vill fokusera på framtiden och tycker att den viktigaste frågan nu är att Turkiet
ska bli medlemmar i EU.

Adam Cwejman – ordförande för Liberala ungdomsförbundet (Folkpartiets ungdomsförbund): Det är inte politikers uppdrag att fatta beslut om historiska händelser.

Jakop Dalunde – språkrör för Grön Ungdom (Miljöpartiets ungdomsförbund): Det moderna Turkiet är idag i grunden ett annat land än Osmanska riket från 1915/16, och för att fortsätta den demokratiska utvecklingen och stärka minoriteters rättigheter så är det rimligt att den Turkiska staten börjar tala klarspråk om folkmordet. Idag stoppas diskussionen av censur, böter och tabu. Det är bra om Sverige bidrar till att detta ändras.

Nu vet du hur partierna och deras ungdomsförbund svarar även när frågan ställs från turkiskt håll. Imorgon är det dags för valet 2010, se till att din röst räknas!