Ungdomsinitiativet (UI) S:t Jakob i Södertälje planerar en volontärsresa till Kerala som ligger i sydvästra Indien. Detta är ett enormt projekt, som sällan har anordnats av någon av våra organisationer. Alla över 18 år är välkomna att anmäla sitt intresse om de anser sig själva passande för denna missionsresa.

– Detta har varit min stora dröm, säger Madlin Tasel, körledare i S:t Jakob

Tasel och många andra har arbetat hårt för att göra denna dröm till en verklighet. Resan påbörjas i slutet av januari och pågår i tre månader med möjlighet att välja en kortare tidsperiod för de volontärarbetare som vill det. Alternativen är en, två eller tre månader. Huvuddelen av resekostnaden får volontären själv stå för, en preliminär kostnadsberäkning står på 33.000 för hela perioden på 3 månader. Förmodligen kommer kostnaden att sjunka, då det går att hitta billigare biljett och att klostren och värdfamiljer kommer att stå för boende och mat. Projektet hoppas också kunna dra in en del sponsorer.

Syftet med resan är att först och främst hjälpa fattiga barn genom att visa kärlek, omsorg och vänskap. Man vill aktivera barnen genom utflykter, lekar, sagoläsning, dans samt utbilda barnen.  Utbildningen i främst i engelska och matematik är en viktig del av denna resa. Självklart vill församlingen också förmedla den syrisk-ortodoxa kyrkans arv.

Som volontär har du en unik chans att utvecklas som person. Bibelstudier i klostren och den erfarenheten om kulturen och samlivet på plats är oersättlig. Vill du hjälpa till på andra sätt är du välkommen att göra det.

För intresseanmälan kontakta:
UngdomsInitiativet S:t Jakobs församling
Madlin Tasel 0733-577666
Olivia Sulaiman 070-4395995
Ninsun Ibrahim 076-2761822