Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo har genom en skriftlig fråga begärt svar från utrikesminister Carl Bildt angående beskrivningen av assyrier i turkiska skolböcker.

Assyrierna beskrivs som landsförrädare och lögnare i skolböcker som används i turkiska skolor. Frågan har uppmärksammats stort i bland annat turkisk riksmedia och många ställer sig frågande till turkiska utbildningsministeriet i olika uttalanden, inte minst från assyriska organisationer. 

Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S) har ställt frågan till utrikesminister Carl Bildt om hur han avser att stoppa dessa böcker. Här svarar Kerimo på Hujådå:s frågor.

Varför tror du att det sprids felaktiga faktauppgifter i skolböcker i  
ett land som har som ambition att gå med i EU?

– Man vill gärna ha argument mot Seyfo även hos den kommande generationen och vill ha det i läroböcker för att göra det till allmän åsikt. 

Turkiet vet att de blir granskade när det gäller minoriteters  
rättigheter, varför tror du att man ändå ger ut sådana böcker?

– Även här är det likadant, man vill hävda för EU att det var krigssituation och kristna allierat sig med fienden. Då har Turkiet rätt att skydda sig mot fienden anser de.

Du kan läsa den skriftliga frågan till utrikesministern i sin helhet här.