För två år sedan reste Meryem Demirel från Norrköping till sydöstra Turkiet där hon bestämde sig för att försöka hjälpa assyriska ungdomar och kvinnor att få en sysselsättning. Kontakt upprättades med Assyriska Kulturföreningen i Midyat (Suryani Kulturderneyi) för att försöka hitta en lösning.

När Meryem för två år sedan reste till norra Assyrien blev hon uppmärksam svårigheterna för ungdomar och kvinnor att få ett arbete som de kan försörja sig på. Därför kontaktade hon styrelsen för sin lokalförening i Norrköping efter sin ankomst till Sverige för att få hjälp. Man beslöt att söka projektbidrag. 

– Vår förening har alltid haft ett bra samarbete med ABF(Arbetarnas Bildningsförbund, red anm) och Norrköpings kommun vilket ledde till att vi sökte en förstudie tillsammans med S-kvinnor (Socialdemokraternas kvinnoförbund, red anm) via Palme Center och fick då bidrag för att resa till Turabdin. 

Ordförande för S-kvinnorna Irma Görtz, Agnetha Lantz från ABF och Meryem packade väskorna och reste till Turabdin. Sent på kvällen den 7 juli i år var man på plats i Diyarbakir. Efterföljande dag besökte man Midyat och Assyriska Kulturföreningen i staden. Där diskuterade man bristen på mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, möjligheten att kunna påverka sitt liv och samhället, sammanhållning och gemenskap mellan assyrier i Turkiet samt bristen på  ungdomars och kvinnor möjlighet till arbete och egen försörjning.

– Ungdomarna påtalade att de behövde kurser i engelska för sina guidade turer när besökare kommer, att förbättra sina kunskaper i historia och att ha kulturella utbyten mellan assyrier från andra delar av världen, säger Meryem.

Ungdomarna anser att om de har större kunskaper om sin historia och goda språkkunskaper kan de genom detta försörja sig bättre genom arbeten som till exempel guider. Brist på datakunskaper gör också att de inte kan få arbete på tjänsteföretag vilket blir allt viktigare eftersom Turkiet går mot att bli ett tjänstesamhälle. Om arbetstillfällen inte uppstår i området så kommer många unga assyrier att flytta utomlands eller till andra delar av landet.

Gruppen besökte också byn Hah där de hann träffa många ungdomar som var villiga att berätta om sin situation.

– De hade i stort sätt samma synpunkter som i Midyat, säger Meryem.

Föreningen kommer nu försöka tillgodose dessa ungdomar och kvinnors önskemål. Efter hemkomsten den 11 juli bestämde man genast att fortsätta projektet genom att söka bidrag från Palmecentret och inleda samarbete med Assyriska Kulturföreningen i Midyat. 

S-kvinnorna kommer diskutera med Socaldemokraterna i Östergötland, SSU i Östergötland samt Norrköping Arbetarkommun om att inleda ett samarbete med Assyriska Kulturföreningen i Midyat. 

– Besöket var uppskattat från båda sidor och ett samarbete ska inledas under förutsättningen att bidragen man söker blir beviljade, säger Meryem.