Ramsin Adam från Kanada har skapat en omfattande sajt om modern assyrisk historia, men från början ville han bara dokumentera sitt familjeträd.

Hemsidan Assyrian Archive är idag en av de mest omfattande sajterna om assyriernas moderna historia. Över ett tusen dokument i form av ljudklipp, videor, böcker, fotografier och annat är noggrant listat på sidan med bakgrundsinformation om varje artikel.

Bakom det omfattande och snabbt växande arkivet är den unga assyriern Ramsin Adam från Kanada.

”Det hela började med att jag ville ta reda på mer om min egen familjs historia, ju mer jag grävde desto mer jag fann och mitt lilla projekt växte på ett naturligt sätt till något mycket mer”, säger han i en intervju.

På Assyrian Archive förklarar han sina motiv till att skapa arkivet:

”Avsaknaden av en assyrisk stat som kan ombesörja bevarandet av assyriskt kulturarv, och dagens verklighet där förtryckande stater och institutioner, som oftast är snabba att appropriera eller radera assyriskt kulturarv, blir det djupt problematiskt att kulturarvet är utspritt… behovet av ett omfattande assyriskt arkiv, ett skapat av assyrier själva, blir tydligt om vi önskar skydda vårt arv och undgå dessa frustrerande och destruktiva omständigheter. ”

Hans ansträngningar har uppmärksammats av många assyrier runtom i världen som har stöttat och skickat in material. Projektet har nu växt och ett team har skapats för att professionalisera Assyrian Archives och få arkivet att bli ännu bättre och mer omfattande.

Den som vill skicka material till Assyrian Archives, som även finns på twitter och instagram, kan ta kontakt på info@assyrianarchive.ca.