Med målmedvetenhet och samarbete har assyrierna i Australien lyckats uppnå flera framgångar de senaste åren och deras röst hörs numera av den australiensiska regeringen.

För en tid sedan kunde hujådå.com berätta om Seyfo-erkännandet av Australiensiska Labour partiets kvinnoförbund i mitten av maj i år. Det var den senaste framgången för den stora assyriska communityn i Australien. 

Genom målmedvetenhet, samlade krafter och konkret arbete har man tagit flera uppmuntrande steg de senaste åren. I augusti 2010 invigdes ett minnesmonument över Seyfo i Sydney trots starka och bitvis våldsamma protester från folkmordsförnekande turkar. Monumentet ledde till officiella protester från den turkiska regeringen och inställningen av en militärövning som de två länderna skulle ha genomfört. Även ett annat monument har rests till minne av assyriska och australiensiska soldater som kämpade tillsammans under andra världskriget. 

Kontakterna med australiensiska politker är omfattande och parlamentsledamöter har uttalat sitt stöd för ett australiensiskt erkännande av Seyfo. Assyriska Universella Alliansens avdelning i Australien med ordföranden Hermiz Shahen har varit framgångsrika i sitt intressearbete. Australiens biståndsorgan har till exempel öronmärkt biståndsmedel för assyrier i Irak. 

Sedan några år opererar två assyriska skolor i Sydney. Skolorna är religiösa friskolor där eleverna bland annat lär sig det assyriska språket och assyrisk historia. I slutet på maj i år annonserades att en till assyrisk skola kommer att byggas i Nya Zeeland. Kontakterna mellan Australiens och Nya Zeelands assyrier är frekventa tack vare den geografiska närheten.