Det blev Nail Yoken, 46, som efterträder Sargon De Basso som ordförande för Assyriska FF. De Basso fortsätter dock i styrelsen som ledamot.

Assyriska FF höll sitt årsmöte i Assyriska kulturhuset i Södertälje under ordnade former. Det bjöds inte på några större sensationer när det blev ett regimskifte så som f d ordförande Sargon De Basso tidigare annonserat. Han lämnade sin plats p g a tidsbrist, men valde att stanna kvar som styrelseledamot.

I sitt tacktal till medlemmarna tackade Nail Yoken för förtroendet.

– Jag tackar för stödet ni gett mig som ordförande. Med ert stöd blir bördan lättare att bära. Tillsammans ska vi försöka sätta Assyriska i den position klubben förtjänar, förhoppningsvis blir det allsvenskan inom en snar framtid, sade en lycklig Nail Yoken.

Han passade även på att tacka sin företrädare för ett gott arbete och önskade honom all lycka i sitt arbete som advokat.

Förutom bytet av ordförande och en ny styrelseledamot är det egentligen samma gamla styrelse som de två senaste åren. Hazni Nison är den ende nye ledamoten i styrelsen. Bobil Minasson och Isa Beth Simon är nya som suppleanter. Ett svaghetstecken var att valberedningen inte kunnat locka kvinnor till styrelsen.

Här är Assyriskas nya styrelse:

Nail Yoken, ordförande [två år]
Sargon De Basso, vice ordförande [två år]

Aziz Jacob
, ledamot [två år]
Lahdo Sharro, ledamot [två år]
Hazni Nison, ledamot [två år]

Renyo Hanna, ledamot [ett år kvar]
Abgar Baresso, ledamot [ett år kvar]
Eryo Rhawi, ledamot [ett år kvar]
Aydin Cansu, ledamot [ett år kvar]

Nemrud Haffo, Assyriska föreningens representant [två år]
Nipor Issa, Assyriska föreningens representant [två år]

Fikri Yilmaz, suppleant [två år]
Bobil Minasson, suppleant [två år]
Isak Betsimon, suppleant [två år]

Valberedeningen: Sabo RhawiDikran Awrohum och Ercan Varli.