Styrelsen för föreningen för Zafaran Klostret i Turabdin – Sverige utlyser härmed sitt årsmöte att hållas söndag 22 maj 2011, kl. 14:00 i St. Jakob Katedralens lokaler i Södertälje.

Under årsmötet kommer styrelsen att rapportera om föreningens verksamhet och ekonomi. Årsmötet kommer att välja ny styrelse och behandla även andra viktiga frågor.

Biskop Saliba Özmen från Zafaranklostret kommer förhoppningsvis närvara vid årsmötet och informera om klostrets situation.

 Det är en allmän inbjudan – Årsmötet är öppet för alla. 

Du som är intresserad av att ingå i den nya styrelsen kan kontakta valberedningen nedan.

För merinformation kontakta:

Emanuel Poli, ordförande, 070 782 22 20

 Valberedning:

Aziz Hawsho, 073 567 00 01 el. 08-531 734 39

Nail Poli, 070 409 04 14 el. 08- 530 68 577

Välkommen hälsar Zafaranföreningen!