I en artikel publicerad i Hujådå uppmanade Andrias Isik assyriska rörelsen och att i större omfattning framhäva den assyriska nationens olika symboler i tal, skrift och i fysisk form. Ett halvår senare är det dags att reflektera över om det skett någon förändring och vilka konsekvenserna varit.

Zelge fans införde redan år 2007 vissa av de föreslagna förändringarna, men i år har man gjort det på ett mer slagkraftigt sätt och jag kan ett halvår efter min artikel ”Glöm inte dina rötter” konstatera att det delvis varit en stor framgång.

Att Zelge fans allt oftare skanderar ”Suryoye” har självklart skapat en hätsk debatt inom folkgruppen – där en del trott sig ha patent på benämningen. Utan att gå djupare i dess betydelse kan vi konstatera att det, genom arkeologiska fynd, nu finns stöd för synonymet asuryoyo/suryoyo.

En annan positiv gärning som Zelge stått för är utformningen av solskivan där man har lyckats framställa den i olika former mer än tidigare. Också detta är av vikt då båda sidor använder sig av liknande symboler. Den syrianska flaggan är en symbolik av och för Gilgamesh och tillhör alltså den gamla sumeriska kultens reliker, jag skulle gärna vilja se användandet av den i sitt original utförande – utan någon eld eller annan symbol kombinerat.

Jag ville också se ett klargörande om var våra rödgula färger har sitt ursprung, nämligen i den assyriska frihetskampen som utspelade sig i det fördolda främst i Syrien. Dessa hjältar som arbetade för den assyriska rörelsen under diktatoriskt styre med livet som insats bör ha en viktig plats hos oss även idag.

Jag hoppas på positiva förändringar inom hela rörelsen, men hoppas främst att Zelge visar sig vara pionjärer inom dessa förslag och ändringar då de idag är en viktig del av att föra fram det assyriska budskapet – om inte på det politiska planet så i vart fall hos den enskilde människan, oss suryoye.

Detta innebär inte att min önskan är att folk ska dra andra slutsatser om sin etnicitet eller för den delen sin benämning. Utan att vikten läggs vid diskussioner bland ungdomar, syrianska som assyriska, som skall ta vid och förstå vari alla benämningar och symboler har sitt ursprung. Dessa symboler ska inte användas hur som helst – här har vi assyrier ett ansvar  att vårda dessa med respekt, kärlek och framhäva dem i en positiv anda.

Jag passa på att tacka Zelge fans för dessa positiva förändringar och hoppas på ytterligare fokus inom de föreslagna områdena.

Andrias Isik