I en färsk intervju med Radio Qolo berättar Syriska ortodoxa kyrkans biskop i Libanon, George Saliba, att han är emot patriarkens senaste utspel. ”Han är ingen arab, han är assyrier”, berättar Saliba.

Intervjun finns oklippt på radio Qolo’s hemsida. Där finns även en intervju med Arameiska Demokratiska Organisationens Gabi Gallo, även den om patriarkens utspel. Klippen finns i den vänstra spalten på Qolo’s hemsida.