Ungdomsstyrelsen har beslutade i veckan om ekonomiskt stöd till antidiskrimineringsverksamheter. Av 35 sökande beviljas 20 antidiskrimineringsbyråer stöd och de får dela på 13, 5 miljoner kronor. Byråerna finns från Malmö i söder till Luleå i norr.

– Vi har fler sökande antidiskrimineringsbyråer än det varit någonsin tidigare. Det är glädjande att många föreningar vill arbeta med att motverka diskriminering säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.

Antidiskrimineringsbyråerna drivs av ideella föreningar och de ger råd och stöd till personer som anser sig ha blivit diskriminerade. Syftet är att hjälpa medborgare att ta tillvara sina rättigheter. Diskrimineringsbyråerna hjälper till med medling gentemot exempelvis bostadsföretag och affärer. De driver också fall till de fyra ombudsmännen för diskriminering.

För att få ekonomiskt stöd till en antidiskrimineringsbyrå krävs bland annat att den arbetar mot diskriminering på fyra grunder, kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder. Byråerna ska också bedriva opinionsbildning och utbildningsverksamhet kring diskriminering.  

Ekonomiskt stöd till antidiskrimineringsverksamheter har funnits sedan 2002 och det beslutas om stöd en gång per år. Den 1 juli 2007 tog Ungdomsstyrelsen över ansvaret från Integrationsverket att ge stöd till organisationer som främjar integration, för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering samt att bistå personer som lämnar rasistiska grupperingar.