Iraks premiärminister har bekräftat att regeringen har skriftligen bett KRG att dra tillbaka peshmerga från Nineveslätten.

Under sin veckovisa presskonferens under tisdagen berättade den irakiska premiärministern Haidar al Abadi att regeringen i ett brev till KRG bett att provinsregeringen ska dra tillbaka sina styrkor från Nineveslätten.

Abadi tillkännagav detta efter en fråga från en journalist, vilket man kan se från minut 16 under presskonferensen i irakiska regeringskansliets officiella youtube-kanal.

– I ett första steg har vi skickat ett brev till KRG och bett dem att dra tillbaka peshmerga från Nineveslätten. De måste dra sig tillbaka till den linje som gällde innan operationen mot IS i enlighet med den överenskommelse som finns, säger Abadi och fortsätter: För det andra måste en inkluderande administration komma på plats i dessa områden (Nineveslätten), men under centralregeringens ledning. Att tvinga sig på dessa områden med vapenmakt, att vägra invånare att återvända, att hota med att använda våld accepterar vi inte. De har tvingat sig på dessa områden med vapenmakt gradvis, de har utnyttjat det faktum att Irak har varit upptaget med att bekämpa terroristerna och ursäktat sig med att bekämpa terrorn. Detta stämmer inte och vi accepterar inte det, sade Haidar al Abadi.

Uttalandet avslöjar en intensiv kamp mellan KRG och centralmakten om bland annat Nineveslätten. Premiärministerns ord om att etableringen av en ”inkluderande administration” på Nineveslätten tyder på att den nuvarande regeringen avser att implementera beslutet från januari 2014 då den dåvarande irakiska regeringen fattade beslut om att påbörja etableringen av flera nya provinser i Irak, däribland Nineveslätten.

Många assyrier i Irak hoppas på att centralregeringen påbörjar etableringen av en provins på Nineveslätten så fort den kurdiska ockupationen har upphört. För närvarande ockuperar den kurdiska milisen ungefär hälften av Nineveslätten. Resterande del står under centralmaktens kontroll där Nineveh Plain Protection Units, NPU står för den lokala säkerheten.

Hittills har inga västerländska politiker som säger sig måna om ”de kristnas” framtid i Irak fördömt den kurdiska ockupationen av Nineveslätten, ett område där nästan inga kurder lever men som utgör det sista demografiska fästet för assyrierna.