Flera bekräftelser på att KRG pressas tillbaka till 2003 års gränser. För assyriernas del innebär det nya möjligheter till lokalt självstyre.

Irakiska källor gör gällande att centralmaktens plan är att pressa tillbaka KRG till de områden den kontrollerade fram till den amerikanska invasionen år 2003. Irakiska truppförflyttningar på marken stärker narrativet om 2003 års gränser. Under fredagen pressades peshmergan tillbaka från småstaden Altun Kupri efter korta strider. Därmed är peshmergan nu bortkörd från hela Kirkukprovinsen.

Före 2003 låg hela Nineveslätten utanför KRG:s kontroll och därför är det endast en tidsfråga innan peshmergan körs bort från den sista delen av Nineveslätten, inklusive staden Alqosh. Därmed kommer hela Nineveslätten att finnas under centralmaktens kontroll.

Det innebär en helt ny situation som många assyrier inte hade vågat hoppas på. För första gången sedan Iraks bildande ligger Nineveslätten varken under en irakisk diktators kontroll eller kurdisk kontroll. Hujådå erfar från assyriska källor i Bagdad att det pågår intensiva diskussioner bland de styrande i Irak om vad som ska ske med områden som Nineveslätten och Sinjar nu när den kurdiska ockupationen upphör. Mycket tyder på att både Sinjar och Nineveslätten blir nya provinser inom kort.

Prognoserna för KRG är samtidigt mycket dystra. Flygplatserna som KRG kontrollerat kommer att förbli stängda om de inte ställs under centralmaktens kontroll. Samtliga gränsövergångar till Turkiet och Iran har eller kommer att ställas under centralmaktens kontroll. Därmed kommer KRG att fysiskt vara avskuret från omvärlden. Vidare har Turkiet lovat att ställa om gällande oljeimporten och endast erkänna centralmakten som oljeexportör.

Utan flygplatser, gränsövergångar, internationell uppbackning eller möjlighet att fortsätta exportera olja är det endast en tidsfråga innan KRG kollapsar. Regionen är redan djupt skuldsatt och har fått nobben av internationella långivare samt har svårt att betala löner till offentligt anställda. KRG står inför en ekonomisk, militär, internpolitisk och diplomatisk konkurs. Utvecklingen kan gå fort och redan inom några veckor kan KRG såsom det har existerat sedan 1991 vara ett minne blott.