Assyriska språkets beskyddare och förespråkare har gått ur tiden. Malfono Abrohom Nuro avled på tisdagen i sitt hem i Aleppo, Syrien. Han blev 85 år gammal.

Det är med stor sorg som Assyriska riksförbundet tar emot nyheten om att malfono Abrohom Nuro har avlidit. Hans livsgärning var det assyriska språket som han ivrigt och outtröttligt förespråkade och beskyddade. Det är så Assyriska riksförbundet kommer att minnas honom och så även hela det assyriska folket världen över.

Staden Aleppo i Syrien var hans hemstad men som arbetsplats hade han hela världen, var än det bor assyrier. Under hela sitt verksamma liv och vart än han företog sina otaliga resor var hans budskap till assyrierna att bevara och utveckla det assyriska språket. Alla som tog möjligheten till att lyssna till honom kan intyga detta. Men det är inte bara som lärare han var känd, utan även som författare. Han producerade flertalet böcker och artiklar.

Malfono Abrohom Nuro samlade ett gediget assyriskt bibliotek i sitt hem och många verk hade gått förlorade annars. Assyriska riksförbundet står i tacksamhetsskuld till honom då förbundet fick möjlighet att ta del av materialet och kopiera en del av det.  

Malfono Abrohom Nuro föddes år 1923 i staden Urhoy, dagens Urfa i sydöstra Turkiet, och var bara ett år då assyrierna fördrevs från sin hemstad till Aleppo i Syrien. Han studerade i stadens assyriska skolor och en av hans lärare var inte mindre än malfono Johanon Qashisho. På universitetet studerade han juridik men var tvungen att avsluta sina studier på grund av sin hälsa. Efter det kom han att viga sitt liv för det assyriska språket både som lärare och författare.

Malfono Abrohom Nuro har skrivit in sig i modern assyrisk historia och den assyriska rörelsen har berikats med hans kunskaper i språket och hans förkunnanden om vikten av att vara stark i sin identitet och visa stolthet över sin historia.   

Våra tankar och kondoleanser går till hans fru, syskon och hela det assyriska folket som han höll högt och älskade av hela sitt hjärta.