På en anmälan av pensionärspartiet i Södertälje stoppade länsrätten planerna på att uppföra ett Seyfomonument i staden. Länsrätten motiverade sin dom med att kommunen lägger sig i Sveriges utrikespolitik. ACSA menar att länsrätten har gjort grova förbiseenden och överklagar domen till kammarrätten.

I sin överklagan skriver ACSA att Södertälje kommun inte infört eller förespråkat någon ny bedömning av frågan rörande erkännande av folkmordet Seyfo. Frågan om erkännande av Seyfo mot assyrier/kaldéer/syrianer under 1915 i Ottomanska riket har redan behandlats av Sveriges riksdag. I riksdagens utrikesutskotts beslut står följande:

”Utskottet menar att det som drabbade armenier, assyrier/syrianer och kaldéer under det ottomanska rikets tid sannolikt skulle betraktas som folkmord enligt 1948 års konvention, om den hade varit i kraft vid den aktuella tidpunkten.”

– Det är ett indirekt erkännande av folkmordet. Och det kommer från Sveriges riksdag, säger Özcan Kaldoyo, frontfigur i ACSA – Assyrian Chaldean Syriac Association.

Vidare skriver ACSA att länsrätten förbisett att dagens Turkiet inte hade bildats 1915 och att ett minnesmonument i Södertälje, inte ens i formell mening, berör Sveriges relation till en idag existerande främmande stat som Turkiet.

Det är i varje fall ett av argumenten som den turkiska staten oftast vidhåller när det blir tal om ett erkännande av folkmordet. Så här skriver ACSA i sin överklagan om det turkiska motståndarna:

”Vidare framhåller de ofta den formella synpunkten att den turkiska staten inte hade bildats vid tiden för folkmordet 1915 och påföljande år. Den turkiska staten bildades först 1923 och då upplöstes den statsbildning som hade utgjort det ottomanska riket. De har även tydligt deklarerat, att den turkiska staten inte har övertagit eller ärvt något ansvar för de övergrepp som kan ha förövats under det ottomanska rikets tid.” 

Läs hela överklagan här.