Lars Adaktusson svarar på kritiken om sin resa till Irak.

Kristdemokraternas utrikespolitiske talesperson Lars Adaktusson har i ett mejl svarat på frågor från Hujådå om sitt agerande i samband med ett besök till irakiska Assyrien nyligen. Redaktionen väljer att publicera frågorna och Adaktussons svar i sin helhet.

Redaktionen: I ett pressmeddelande skriver KD att Lars Adaktusson genomförde sitt besök till Irak med organisationen ESU. Kan du svara på varför du har valt att resa dit tillsammans en organisation som är väldigt kontroversiell bland assyrier istället för exempelvis Assyrian Confederation of Europe, eller andra mer representativa organisationer? 

LA: ”Jag fick en inbjudan från European Syriac Union att besöka norra Irak och tackade ja. Detta var mitt femte besök på lika många år i området och vid varje besök har jag haft ambitionen att träffa olika parter. Liksom tidigare mötte jag den här gången bland andra Yacoob Yaco från Assyrian Democratic Movement. Vi hade ett mycket intressant samtal och vi kommer att hålla kontakten framöver. Jag träffade även militära företrädare för NPU på Nineveslätten och Dawod Babawy i Mosul.”

Hujådås kommentar: Adaktusson svarar egentligen inte på frågan om varför han väljer, och har konsekvent under flera år nu valt, att endast samarbeta med den marginella gruppen Dawronoye som anklagas för att vara under kurdiskt inflytande. I sitt svar pekar han på att han har träffat företrädare för andra assyriska grupper på plats. Mot bakgrund av Adaktussons agerande och uttalanden under lång tid framstår dessa möten endast som försök att förekomma kritik och ge sken av att vara neutral. Adaktusson har konsekvent avböjt samarbete med andra assyriska organ än de som ingår i Dawronoye-gruppen. Assyriska konfederationen i EU har upprepade gånger framfört till Adaktusson och hans stab att man vill samarbeta utan att Adaktusson har svarat. Adaktusson såg även till att porta Assyria TV från sin konferens i EU-parlamentet medan dawronoye-kontrollerade Suroyo-TV fick bevaka konferensen.

Redaktionen: I dina mediaframträdanden och på sociala medier har du endast nämnt den shiitiska milisen på Nineveslätten som ett hot. Hur ser du och KD på den kurdiska ockupationen av Nineveslätten, som är långt mer omfattande än den shiitiska? 

LA: KRG måste lämna Nineveslätten. Den uppdelning av området som finns idag motverkar tillkomsten av en provins och därefter politiskt självstyre för assyrier. För att dessa grupper ska få möjlighet att bestämma över sin egen framtid måste peshmerga, liksom Iran och Hashd al-Saabi, lämna området helt. Jag kan konstatera att antalet [assyriska] internflyktingar som återvänder idag är flest i de områden där NPU-styrkan är närvarande, vilket visar att det är de egna skyddsstyrkorna som har människors förtroende.

Hujådås kommentar: Svaret är en läpparnas bekännelse. När Adaktusson kritiseras för att inte nämna det kurdiska förtrycket väljer han att prata om det för att blidka kritikerna. I de allra flesta andra sammanhang är han tyst om KRG:s systematiska förtryck av assyrier och ockupation av Nineveslätten. Adaktusson valde även att träffa representanter för KRG under sin resa, har han själv uppgett.

Redaktionen: Mot bakgrund av att peshmerga ockuperar halva Nineveslätten, hur ställer sig du och KD idag till den svenska militära insatsen i Irak som omfattar utbildning av peshmerga?

LA: Kristdemokraterna stödjer den svenska rådgivningsinsatsen i Irak, den har nyligen omlokaliserats från norra Irak till en annan del av landet. Tillsammans med den internationella koalitionen mot IS och irakiska armén gjorde peshmerga viktiga insatser för att stoppa terrorismen i området. KRG har också hållit gränserna öppna så att hotade assyrier kunnat söka skydd i norra Irak. Samtidigt har vi varit tydliga med att Nineveslätten aldrig kan bli en del av KRG och att avväpningen av NPU och NPF innan IS attackerade 2014 var ett allvarligt svek mot de kristna befolkningsgrupperna. 

Hujådås kommentar: Adaktusson kallar Sveriges engagemang för ”rådgivningsinsats” medan regeringen har konsekvent kallat den för en militär utbildningsinsats. Han tycks vilja tona ner dess betydelse. Han tycks även oinsatt i att den assyriska NPU-styrkan bildades efter IS-attacken mot Nineveslätten. Han skriver att han och KD har varit tydliga med att Nineveslätten aldrig kan bli del av KRG men har i praktiken stöttat ockupationen. Det har han gjort genom att han och KD stöttat utbildningsinsatsen till Peshmerga, inte fördömt ockupationen av Nineveslätten och konsekvent samarbetat med assyriska grupper som står under kurdiskt inflytande och som verkar för kurdisk kontroll av området.

Slutsatser

Lars Adaktussons svar avslöjar en politiker som känner sig bekväm med att fortsätta med sitt agerande. När han ställs mot väggen säger han pliktskyldigt det assyriska organisationer vill höra. I övrigt fortsätter han och Kristdemokraterna att driva en utrikespolitik som skadar assyriska intressen i Irak och Syrien och som ensidigt gynnar kurdiska intressen. KD:s utrikespolitiske talesperson verkar räkna med att han trots allt kommer undan med det ganska billigt.