Kristdemokraternas Lars Adaktusson visar genom sitt senaste besök till Irak att han fortsatt medvetet driver en anti-assyrisk linje.

Lars Adaktusson, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna, KD, besökte nyligen Nineveslätten. Hans uttalanden och agerande under och efter besöket visar att han fortsätter att driva en pro-kurdisk agenda. Det är en agenda som är i praktiken till nackdel för ”de kristna i Irak” som han hävdar att han vill stödja.

Åkte med Dawronoye

Adaktusson åkte till irakiska Assyrien i samarbete med European Syriac Union, en frontorganisation för Dawronoye-sekten som skapades av PKK på 80-talet. Han fortsätter därmed att ignorera självständiga assyriska organisationer till förmån för de som står under kurdiska gruppers inflytande.

Reducerar assyriernas rättigheter

I de två mediaframträdanden Lars Adaktusson har gjort med anledning av sitt besök till irakiska Assyrien har han till övervägande del reducerat assyrierna till ”de kristna” och talat i termer av religiösa rättigheter istället för att tala om assyrierna som en etnisk folkgrupp och sätta fokus på assyriernas etniska rättigheter. Det ena framträdandet är denna intervju i tidningen Dagen och det andra en intervju i Expressen. Att reducera assyrierna till ”de kristna” och driva fokus mot religiösa rättigheter istället för etniska är en linje som kurdiska grupper driver sedan länge för att underminera assyriernas etniska rättigheter i området.

Döljer kurdiskt förtryck

Lars Adaktusson har i sina uttalanden under och efter besöket helt fokuserat på problemet med den shiitiska milisen på Nineveslätten. Han utmålar den och indirekt Iran som den stora faran för ”de kristna i Irak”. Adaktusson har samtidigt inte alls nämnt det faktum att den kurdiska milisen Peshmerga fortsätter att ockupera hälften av Nineveslätten. Inte heller att de kurdiska makthavarna i området gör anspråk på hela Nineveslätten. KRG fortsätter att systematiskt förtrycka och underminera assyrierna, något som är dokumenterat i bland annat denna rapport.

Söker förekomma kritik

I ett försök att framställa sig som neutral har Adaktusson publicerat bilder från sina träffar med olika assyriska grupper. Dessa olika möten återspeglar dock inte Adaktussons verkliga ställningstagande. De syftar mer till att förekomma kritik om att han går en viss grupps ärenden.

En historia av manipulationer

KD politikern har en lång historia av att bli kritiserad av assyriska grupper. Under sin tid som EU-parlamentariker fick Lars Adaktusson svidande kritik av en rad assyriska aktörer för sitt agerande. Den assyriske skribenten Max Joseph beskrev Adaktussons agerande i denna text ”An EU Conference for the KRG, by the KRG”. Hujådå har rapporterat löpande om Adaktussons agerande. Bland annat om en kontroversiell konferens han anordnade i EU-parlamentet och denna text om faran med hans agenda.