Assyrian Democratic Movement reser på nytt kravet att Nineveslätten genast får status som en egen provins. Utspelet kommer efter närmare tre veckor av kaos i Irak och en kurdisk ockupation av Nineveslätten.

Assyrian Democratic Movement (ADM) i folkmun känt som Zowaa har åter ställt fram kravet att Nineveslätten måste få en egen federal status i Irak. ADM:s företrädare i Nohadra i Norra Irak Farid Jakob uttalade sig i irakisk media under söndagen. 

”Det är vår rättighet att kräva en provins eller region, detta är i princip redan beslutat av den förra regeringen att omvandla Nineveslätten till en egen provins för minoriteterna som lever där”, sa Jakob till Al Sumaria News. 

Det var den 21 januari i år iraks ministerråd fattade beslutet att omvandla Nineveslätten till egen provins. För att beslutet ska träda i kraft måste det godkännas av parlamentet. Ett formellt beslut är därför väntat till senare i år om och när iraks olika politiska block kommer överens och parlamentet sammanträder.

ADM:s utspel kommer efter ökade kurdiska påtryckningar och en fullbordad kurdisk ockupation av Nineveslätten efter ISIS övertagande av Mosul och andra irakiska städer. Kurdiska styrkor har hissat den kurdiska flaggan på myndighetsbyggnader på Nineveslätten. Det kurdiska Gorran partiet ställde under dagarna fram en förfrågan i Norra Irak att fullborda ockupationen av Nineveslätten genom att ”inkorperera alla dessa områden” till KRG. Man kallar vidare på ”politiska, ekonomiska, kulturella och administrativa förändringar för att förena KRG med ”före detta disputerade områden”. 

Det bor nästan inga kurder på Nineveslätten.