Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser (AUG) genomförde nyligen ett besök till irakiska Assyrien där man på plats samlade information om det humanitära läget.

Besöket som varade i flera dagar gick till flera städer och samhällen i norra Irak där assyriska flyktingar från Nineveslätten befinner sig. Besöket syftade till att utveckla samarbetet med AUG:s partnerorganisation Assyrian Aid Society – Iraq och att på plats samla information om situationen och de egna genomförda projekten.

Med på resan från Sverige var bland annat Assyrier Utan Gränsers ordförande Sisilya Rhawi. I flera inlägg på organisationens hemsida berättar hon med text och bilder om besöket.

Assyrier Utan Gränser inledde nyligen ett samarbete med fotbollslaget Hammarby, något som uppmärksammats i svensk media. Organisationen, som är godkänd av Svensk Insamlingskontroll bildades 2007 och har sedan dess genomfört projekt i Assyrien för flera miljoner kronor.